آئین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد

انتشار 15 مرداد 1397
مطالعه 1 دقیقه

پژوهش برتر: آیین نامه ای به منظور اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی بر اساس فعالیت های پژوهشی آنها تدوین گردیده است.

آئین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد

با توجه به اهمیت تقویت فعالیت های پژوهشی هدفمند و ماموریت گرا و به منظور استفاده بهینه از اعتبارات پژوهشی، آیین نامه ای به منظور اعطای پژوهانه بر اساس فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی تدوین گردید که به شرح زیر می باشد:

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری

خدمات موسسه پژوهش برتر