آیین نامه پسا دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

انتشار 15 مرداد 1397
مطالعه 1 دقیقه

پژوهش برتر: بر اساس آیین نامه پسا دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیات علمی دانشگاه ها می توانند در چارچوب آن دانشجو دوره پسا دکتری پذیرش نمایند.

آیین نامه پسا دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

به منظور فراهم کردن شرایط لازم برای تحقیقات موثر و استفاده از پژوهشگران داخل و خارج برای رفع نیازهای کشور، اعضای هیات علمی دانشگاه ها می توانند در چارچوب آیین نامه زیر برای پذیرش دانشجو برای دوره پسا دکتری اقدام نمایند.

 

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری

خدمات موسسه پژوهش برتر