آیین نگارشی و ویرایشی مقاله ISI

انتشار 15 آبان 1395
مطالعه 3 دقیقه

پژوهش برتر: قدم اصلی و مهم در نوشتن و چاپ مقاله ISI (آی اس آی) آشنایی با آیین نگارشی، تایپ و ویرایش مقاله ISI می باشد.

آیین نگارشی و ویرایشی مقاله ISI

آیین نگارش مقاله

 محقق باید ابعاد سه گانه محتوایی، ساختاری و نگارشی مقاله را مورد توجه قرار دهد.آنچه تاکنون بیان شد، خلاصه ای از اصول محتوایی وساختاری یک مقاله علمی بود. اکنون به بررسی اصول کلی آیین نگارش که رعایت آن در نگارش مقاله علمی ضروری به نظر می رسد، می پردازیم.

 • متن علمی تا حدا ممکن باید مختصر و مفید باشد. به همین دلیل باید تا حد امکان از نقل قول های غیر ضروری و با حجم زیاد، تفنن های شاعرانه و ذوقی، بیان های عاطفی و احساسی و گزافه نویسی اجتناب شود.
 • از آوردن عبارت های مبهم، مغلق و پیچیده باید اجتناب کرد.
 • باید از ذکر بندهای طولانی و جمله های بلند خودداری شود.
 • مطالب باید ساده، روان، جذاب و به گونه ای صریح و روشن بیان گردد.
 • در نقل مطالب، ضروری است که با عنوان کردن مشخصات دقیق منابع، امانت داری خوبی از منابع کرده باشیم. هرچند در این باب نباید به دام افراط و تفریط – که حمل بر فضل فروشی یا سهل انگاری است افتاد.
 • هر بخش از نوشته که شامل یک اندیشه و مطلب خاصی است، باید در یک بند (پاراگراف) آورده شود.
 • باید از به کاربردن کلمات مترادف به جهت افزایش حجم اجتناب شود.
 • باید از به کار بردن افراطی حروف اضافه و حروف ربط در متن پرهیز گردد.
 • با ید از به کار بردن تعبیر های نا مناسب و عامیانه و استعمال الفاظ ناروا، رکیک و غیر اخلاقی احتراز شود.

نحوه تایپ مقاله

برای اینکه مقالتون از لحاظ تایپ نیز ایرادی نداشته باشد، برخی از اصول تایپ را خدمتتان معرفی میکنیم.

 1. عنوان مقاله در وسط سطر و با فاصله چهار سانتی متر از بالا با قلم یاقوت، شماره شانزده تایپ می گردد.
 2. نام مولف در زیر عنوان و در وسط سطر و با فاصله 5/1 سانتی متر، با قلم ترافیک، شماره 10 تایپ می گردد.
 3. رتبه علمی و محل خدمت مولف یا مولفان با علامت ستاره یا شماره در پاورقی همان صفحه و با قلم لوتوس نازک شماره دوازده که متناسب با قلم پاورقی است، تایپ می گردد.
 4. عناوین فرعی مقاله با شماره های تفکیک کننده مانند 1.، 2.، 3.، و... و با قلم لوتوس سیاه، شماره چهارده تایپ می گردد.
 5. عناوین فرعی تر با شماره های تفکیک کننده 1.1، 1.2،... با قلم لوتوس سیاه، شماره سیزده تایپ می گردد.
 6. متن مقاله با قلم لوتوس نازک، شماره چهارده تایپ شده و ابتدای هر پاراگراف یا بند با کمی تورفتگی (اشپون) با فاصله 0.5 سانتی متر آغاز می گردد.
 7. فاصله بین سطرهای متن 1.5 سانتی متر وفاصله آنها از عنوان های فرعی دو سانتی متر است.
 8. فاصله حاشیه صفحه ها از هر طرف دو سانتی منتر و از بالا و پایین نیز دو سانتی متر است و فاصله آخرین سطر با پاورقی یک سانتی متر است.
 9. نقل قول های مستقیم در داخل گیومه با قلم لوتوس نازک، شماره دوازده تایپ می گردد.
 10. شماره صفحات در گوشه سمت چپ و بالای صفحه تایپ می گردد.
 11. مقاله فقط بر یک طرف صفحه تایپ می شود.
 12. باید در تایپ مقاله از به کار بردن قلم های متنوع و متفاوت اجتناب شود.
 13. قلم انگلیسی لازم برای تایپ پاورقی، Times Medium با شماره هشت است و همین قلم برای انگلیسی در متن و منابع با شماره ده استفاده می شود.

ویرایش متن مقاله

ویرایش متن برعهده ویراستار است که باید طبق قوانین مربوط به نشر و ضوابط علمی صورت دهد. هرچند ویرایش، وظیفه محقق نیست، برای آشنایی محققان، به توضیحی اجمالی در این رابطه می پردازیم:

 • ویرایش فنی

در ویرایش فنی مسائلی از قبیل به دست دادن ضبط لاتینی نام ها یا معادل فرنگی اصطلاحات فنی، تعیین محل تصاویر، اشکال و جدول ها، مراعات شیوه مناسب برای معرفی مشخصات کتاب شناسی، تهیه فهرست مندرجات، فهرست تفصیلی، واژه نامه، تنظیم صفحه عنوان و صفحه حقوق، اعراب گذاری های لازم، تبدیل مقیاس ها و سنوات، توضیح لازم برای برخی از اصطلاحات، معرفی اجمالی بعضی از اعلام در صورت نیاز انجام می شود.

 • ویرایش محتوایی

کاستی و نادرستی نحوی و زبانی موجود، در این ویرایش اصلاح می شود. اگر اثر تحقیقی، متن تصحیح شده باشد، به بدخوانی های مصحح توجه و مراجعه به منابع- درصورت همکاری تصحیح و در اختیار قرار دادن منابع- از درستی و اعتبار توضیحات و تعلیقات وی اطمینان حاصل می شود. درمورد آثار ترجمه شده مطابقت تمام و کمال ترجمه با متن اصلی لازم است(دهنوی، 1377، ص 100).

 • پیوست های مقاله

اگر مقاله علمی دارای مطالبی باشد که در گزارش پژوهش علمی ضروری نیست، مولف آن را در پیوست ها، ضمیمه مقاله می نماید. به طور کلی آنچه پرسشنامه را در درک، ارزشیابی و تکرار پژوهش یاری می کند، مانند نسخه کاملی از آزمون های یا پرسش نامه های چاپ نشده و شاخص های آماری آنها و ... می تواند در پیوست آورده شود.

در این بخش، برخی از فهرست های مربوط به این مقاله آورده شده است:

1.8 فرم ارزیابی مقاله مربوط به تحقیقات میدانی (شماره 1).
2.8 فرم ارزیابی مقاله مربوط به تحقیقات کتابخانه ای (شماره 2)
3.8 فرم ارزیابی مقاله مربوط به ترجمه (شماره 3)
4.8 نشانه های ویراستاری.

محقققان برای آشنایی با ملاک های محتوایی و ساختاری، به فرم های ارزیابی مقالات مراجعه فرمایند.

Theory , Explanation, Research, Methodology, Abstract, Key Words, Scientific Method, Introduction, Method, Subjects, Instruments, Research Design, Procedure, Data Analysis, Results, Discussion, Interpretation, Conclusion, Referrals, Citation.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری

خدمات موسسه پژوهش برتر