اساتید کدام دانشگاهها دارای بیشترین تألیف و اختراع هستند؟

انتشار 5 بهمن 1398
مطالعه 1 دقیقه

براساس جدیدترین اطلاعات، اعضای هیات علمی دانشگاه ها در سال ۹۷، ۲۴۳ اختراع داشته اند و هزار و ۱۴۴ کتاب تالیف کرده اند.

اساتید کدام دانشگاهها دارای بیشترین تألیف و اختراع هستند؟

براساس تازه ترین اطلاعاتی که معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم (دفتر ارتباط با صنعت) ارائه کرده، در سال ۱۳۹۷، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها ۲۴۳ مورد اختراع داخلی داشتند که به ثبت رسیده است.

رتبه های اول تا سوم به دو دانشگاه تهرانی و یک دانشگاهی غیرتهرانی تعلق دارد؛ به طوری که دانشگاه تهران در رتبه نخست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه دوم و دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه سوم قرار دارند.

در میان دانشگاه‌هایی که اعضای هیات علمی آن ها بیشترین ثبت اختراع را داشته اند، نام پژوهشگاه مواد و انرژی و موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به چشم می خورد؛ همچنین از میان ۱۵ دانشگاه، ۷ دانشگاه (تقریبا نیمی از آن ها) صنعتی هستند.

در جدول زیر تعداد اختراعات هیات علمی در ۱۵ دانشگاه و پژوهشگاه به تفکیک اشاره شده است؛

ردیف

نام دانشگاه

تعداد ثبت اختراع

۱-

دانشگاه تهران 

۳۷

۲-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۸

۳-

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۶

۴-

دانشگاه علوم کشاورزی و صنایع طبیعی گرگان

۲۰

۵-

دانشگاه اصفهان

۱۹

۶-

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

۱۷

۷-

دانشگاه سمنان

۱۴

۸-

دانشگاه تبریز

۱۳

۹-

دانشگاه صنعتی همدان

۱۲

۱۰-

دانشگاه پیام نور

۱۱

۱۱-

دانشگاه صنعتی قوچان

۱۰

۱۲-

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

۱۰

۱۳-

پژوهشگاه مواد و انرژی

۹

۱۴-

دانشگاه علم و صنعت ایران

۹

۱۵-

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

۸

در بخش دیگر نیز می توان به تعداد کتاب های تالیفی و ترجمه شده توسط هیات علمی دانشگاه ها در سال ۹۷ اشاره کرد که کتابهای تالیفی مجموعا هزار و ۱۴۴ مورد و کتاب های ترجمه شده ۶۰۹ مورد بوده است.

هیات علمی ۳ دانشگاه های تهران، اصفهان و خوارزمی بیشترین «کتاب تالیفی» را آن خود کرده اند؛ همچنین در این بخش نیز نیمی از دانشگاه ها، دانشگاه تهرانی هستند. 

هیات علمی دانشگاه های شهید بهشتی، تهران و خوارزمی بیشترین «کتاب های ترجمه شده» را به خود اختصاص داده اند. 

در جدول زیر نام ۱۵ دانشگاه که هیات علمی آن ها بیشترین کتاب تالیفی را داشته اند، آمده است.

ردیف

نام دانشگاه

تعداد کتاب های تالیفی

۱-

دانشگاه تهران

۲۲۳

۲-

دانشگاه اصفهان

۱۴۴

۳-

دانشگاه خوارزمی

۱۳۸

۴-

دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۷

۵-

دانشگاه پیام نور

۱۱۵

۶-

دانشگاه علامه طباطبایی

۷۳

۷-

دانشگاه محقق اردبیلی

۵۷

۸-

دانشگاه بین المللی امام خمینی

۴۶

۹-

دانشگاه علم و صنعت ایران

۴۶

۱۰-

دانشگاه شهید چمران اهواز

۴۴

۱۱-

دانشگاه فنی و حرفه ای

۳۱

۱۲-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۵

۱۳-

دانشگاه اردکان

۲۲

۱۴-

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲۲

۱۵-

دانشگاه لرستان

۲۱

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری

خدمات موسسه پژوهش برتر