آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی

انتشار 4 شهریور 1398
مطالعه 6 دقیقه

مجلات علمی پژوهشی شامل ژورنالهای داخلی و خارجی می‎شود که شرایط چاپ مقاله در هر یک از ژورنالها متفاوت می‌باشد. همچنین نحوه محاسبه امتیازات نیز در هر ژورنال متفاوت می‌باشد برای چاپ مقاله در هر یک از ژورنالهای علمی پژوهشی می‌توانید از طریق موسسه پژوهش برتر اقدام فرمایید.

آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی

مقاله علمی پژوهشی چیست؟

مقاله علمی پژوهشی آن دسته از مقالاتی می‌باشند که دارای نوآوری باشند موضوع تکراری در آنها وجود نداشته باشد. داشتن یک ایده و یک فکر نو حتما به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید پیشرفت داشته باشید. در واقع مقاله پژوهشی به مقاله بیس یا پایه‌ای اطلاق می‌شود که برای نگارش آن از داده‌های خامی که خود محقق آن‌ها را به دست آورده است، استفاده شده باشد. مقاله علمی پژوهشی بر روی تجزیه و تحلیل و هم‌چنین تفسیر داده‌ها شکل گرفته است و روی تجزیه اطلاعات کسب شده از تحقیقات پیشین تمرکزی ندارد. مقاله علمی پژوهشی نسبت به سایر انواع مقالات امتیازات بیشتری دارد البته چاپ مقاله در این ژورنالها ممکن است کمی دشوار باشد. برای چاپ مقاله علمی پژوهشی باید ابتدا یک مقاله ناب و جدید داشته باشید که کیفیت آن بسیار زیاد باشد ژورنالهای علمی پژوهشی فقط مقالاتی را پذیرش و چاپ می‌کنند که کیفیت بالایی داشته باشند. مقاله علمی پژوهشی به رفع یک مشکل خاص اختصاص داده می‌شود که قبلاً درباره آن راه حلی ارائه نشده است و یا راه حل‌های ارائه داده شده شک برانگیز هستند. مقالات علمی پژوهشی اغلب دارای المان‌های تحقیقاتی به خصوصی هستند.

 نحوه نگارش مقاله علمی پژوهشی

برای اینکه بتوانید یک مقاله در ژورنالهای معتبر به چاپ برسانید باید مقاله از لحاظ علمی و محتوایی در سطح بسیار پیشرفته ای قرار گرفته باشد. و کاملا یک مقاله ناب و جدید باشد مقالات تکراری قابل چاپ شدن در ژورنالهای علمی پژوهشی نیستند. چون این ژورنالها اعتبار پژوهشی بسیار بالایی دارند داوری کاملا سختگیرانه ای دارند و یک مقاله باید امتیازات کافی برای چاپ شدن در یک ژورنال را داشته باشد:

نگارش مقالات علمی پژوهشی دارای استانداردها و الگوهای خاصی است و در تنظیم آن‌ها بایستی المان‌های نگارش یک مقاله استاندارد رعایت شده باشد. این المان‌ها به ترتیب زیر تعریف شده‌اند:

 • عنوان مقاله علمی پژوهشی: یک مقاله علمی پژوهشی باید دارای عنوان ناب و جدید باشد موضوعات تکراری قابل چاپ در یک ژورنال علمی پژوهشی نیستند. عنوان باید مختصر باشد و چندان طولانی نباشد و حتما از کلمات کلیدی در عنوان استفاده شده باشد.
 • افیلیشن یا اسامی نویسندگان: بعد از عنوان باید اسامی نویسندگان قرار بگیرد اسامی نویسندگان با مشخصات آدرس ایمیل و عنوان نویسنده مسئول باید در این بخش قرار گیرد.
 • چکیده مقاله علمی پژوهشی: چکیده ی یک مقاله، فشرده ی یک مقاله است که آن را با حداقل کلمات ممکن معرفی می‌کند. 
 • کلمات کلیدی: کلید واژه شامل یک تا حداکثر سه کلمه می‌باشد و در جستجوها به عنوان پل ارتباط بین جستجوگر ومطلب قرار گرفته و او را به محتوا نزدیک تر می‌کند. نویسنده مقاله کلماتی که اصل مقاله براساس آن نوشته شده است را به عنوان کلمات کلیدی معرفی می‌کند. هر چه در این کار بیشتر دقت کنیم، بهتر می‌توانیم جستجو کنندگان را به مقاله نزدیک تر سازیم.
 • مقدمه مقاله علمی پژوهشی: این بخش خود به سه بخش تقسیم می‌شود: برای آشنایی بیشتر خواننده تعریفی کلی از موضوع داده می‌شود بعد از این بخش به اهداف در نظر گرفته شده از انجام تحقیق پرداخته می‌شود و در بخش آخر نیز به ساختار های بعدی مقاله اشاره می‌شود.
 •  ادبیات پژوهش مقاله علمی پژوهشی: این بخش شامل مبانی نظری و تحقیقاتی است که قبلا توسط اشخاص دیگری انجام شده است که سعی می‌شود نقاط ضعف و قوت این کارهای قبلی مورد سنجش قرار می‌گیرد. مقاله انجام شده کنونی هم با کارهای قبلی مقایسه می‌شود.
 • نتایج مقاله علمی پژوهشی: نتیجه گیری حاصل از تحقیقات و پژوهش ها که مهم ترین بخش هر تحقیق محسوب می‌شود باید در این بخش نوشته شود.
 •  سپاسگزاری در مقاله علمی پژوهشی: در طول تحقیق کسانی که به پژوهشگر کمک کرده اند بهتر است به نحوی تشکر و قدردانی خود را بیان کنند که این بخش به همین منظور می‌باشد. این قسمت بهتر است بین 2-5 سطر باشد البته آوردن این بخش اختیاری است و می‌توان ننوشت.
 • منابع مقاله علمی پژوهشی: یکی از ملاک های ارزشیابی یک مقاله علمی چگونگی استفاده از منابع دسته اول و بروز است. هر چه غنای علمی منابع استفاده شده در مقاله بیشتر و بهتر باشد مقاله از استحکام علمی بیشتری برخوردار است. هنگامی که نام نویسنده و تاریخ انتشار اثری در پرانتز ذکر می‌شود باید در بخش پایانی مقاله، فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا ارائه شود در صورتی که از یک نویسنده چندین اثر در یک مقاله مورد استفاده قرار بگیرد برای شناسایی منبع باید از شماره های ۱و۲و…یا حروف الفبا الف،ب،…استفاده شود.

تصویر

امتیازات چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی

مجلات علمی پژوهشی همانطور که می‌دانید سختگیری بسیاری در پذیرش مقالات علمی دارند و باید مقاله کیفیت بسیار بالایی داشته باشد تا در این ژورنال ها پذیرش و چاپ شود اما بعد از اینکه موفق به اخذ نامه پذیرش مقاله از یک ژورنال معتبر داخلی یا خارجی شدید می‌توانید مزایای پژوهشی بسیار زیادی را کسب نمایید. مزایای چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی در دو سطح سنجیده می‌شود برخی از ژورنال ها داخلی و برخی دیگر خارجی می‌باشد نحوه محاسبه امتیاز در این دو نوع ژورنالها متفاوت می‌باشد.

امتیازات چاپ مقاله در ژورنالهای داخلی

 • کسب امتیاز در مصاحبه آزمون دکتری با ارائه مقاله علمی پژوهشی.
 • کسب امتیاز در مصاحبه های شغلی و استخدامی.
 • نخبگان(یا همان دارندگان نامه پذیرش و چاپ مقاله علمی پژوهشی در نشریات علمی پژوهشی داخلی مصوب وزارت علوم)می‌توانند از سربازی معاف شده و یا در مواردی به جای سربازی یک پروژه‌ی تئوری را در منزل انجام دهند.
 • در فراخوان های جذب هیئت علمی بسیاری از دانشگاه های دولتی  شهرهای بزرگ و دانشگاه آزاد مراکز استان ها داشتن پذیرش و چاپ یک مقاله علمی پژوهشی در نشریات علمی پژوهشی داخلی مصوب وزارت علوم تنها شرط پذیرش به عنوان هیئت علمی است.
 • ارتقای مرتبه برای اعضای هیئت علمی تنها با داشتن پذیرش و چاپ مقاله علمی پژوهشی در نشریات علمی پژوهشی داخلی مصوب وزارت علوم به سرعت امکان پذیر است.
 • دانشجویان دکتری برای دفاع از پایان نامه ی خود می‌بایست نامه ی پذیرش مقاله علمی پژوهشی داخلی مصوب وزارت علوم را داشته باشند تا بتوانند از تز خود دفاع کنند.
 • ارتقای شغلی برای کارمندان ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی 

امتیازات چاپ مقاله در ژورنالهای علمی پژوهشی خارجی

کلیه مزایای فوق شامل شامل ژورنالهای خارجی نیز می‌باشند اما چاپ مقاله در ژورنالهای خارجی یک مزیت دیگر نیز دارد که آن توانایی مهاجرت به خارج از کشور و پذیرش گرفتن از دانشگاههای خارجی می‌باشد شما می‌توانید با چاپ مقاله در ژورنالهای خارجی علمی پژوهشی اقدام به مهاجرت نمایید اما مجلات داخلی چنین مزیتی را ندارند و فقط در داخل کشور می‌توان از مزایای آنها بهره گرفت که نحوه محاسبه امتیازات بستگی به نوع ژورنال دارد مثلا ژورنالهای isi بیشترین امتیازات پژوهشی را دارا می‌باشند.

مراحل چاپ مقاله علمی پژوهشی

مراحل چاپ مقاله در ژورنالهای علمی پژوهشی داخلی و خارجی تقریبا یکسان می‌باشند و تنها تفاوتی که با یکدیگر دارند در یک مرحله ترجمه می‌باشد که برای چاپ مقاله در ژورنالهای خارجی باید مقاله ترجمه تخصصی شود ولی برای چاپ در ژورنالهای داخلی نیازی به ترجمه ندارید به غیر از مرحله ترجمه مابقی مراحل کاملا یکسان می‌باشند:

تصویر

​​​​خدمات موسسه پژوهش برتر برای چاپ مقاله

موسسه پژوهش برتر آماده همکاری در کلیه مراحل فوق می‌باشد و می‌توانید برای ترجمه پارافریز انتخاب ژورنال و فرمت بندی مقالات از کارشناسان ما کمک بگیرید کلیه فرآیند چاپ مقاله در ژورنالهای معتبر این موسسه به صورت کاملا تضمینی می‌باشد و می‌توانید با نهایت کیفیت از خدمات موسسه استفاده کنید. این موسسه کلیه خدمات به صورت کاملا تخصصی و تضمینی ارائه می‌شوند. جهت استفاده از خدمات موسسه می‌توانید از راههای ارتباطی آنلاین استفاده کنید و سفارش خود را ثبت نمایید تا در اسرع وقت رسیدگی شود کارشناسان ما در موسسه پژوهش برتر با کیفیت کاملا تضمینی کلیه خدمات را ارائه می‌کنند.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش ها و دیدگاه های کاربران
بازدیدکننده
تیم پشتیبانی
2 سال پیش
سلام و احترام ممنون از انتخاب سایت پژوهش برتر
بازدیدکننده
دنیا
3 سال پیش
ممنونم
بازدیدکننده
تیم پشتیبانی
5 سال پیش
سلام و احترام ممنون و سپاس از حسن توجهتان به موسسه پژوهش برتر
بازدیدکننده
ناشناس
5 سال پیش
سلام خیلی ممنونم ازتنون مطلب واقعا خیلی کامل و کاربردی بود.

خدمات موسسه پژوهش برتر