بحث و نتیجه گیری مقاله علمی

انتشار 18 مرداد 1397
مطالعه 4 دقیقه

پژوهش برتر: برای نگارش بحث مقاتله خود بایستی تجزیه و تحلیل خوبی از نتایج کار خود داشته باشید تا بتوانید نتایج خود را با نتایج تحقیقات مشابه قبلی مقایسه نمایید.

بحث و نتیجه گیری مقاله علمی

قسمت بحث و نتیجه گیری آخرین بخش از مقاله علمی می باشد که هدف آن ارائه یک نتیجه کلی از پژوهش انجام شده و نتایج حاصل از آن می باشد. نحوه نگارش بخش بحث و نتیجه گیری می تواند از مجله ای به مجله دیگر  متفاوت باشد. برخی مجلات ترجیح می دهند که بخش بحث و نتایج جدای از یکدیگر باشند و مقاله با بحث خاتمه پیدا کند. اما برخی دیگر از مجلات ترجیح می دهند که بخش نتایج و بحث با یکدیگر نوشته شوند. و حتی گاهی برخی مجلات از نویسنده می خواهد که بخش نتایج، بحث و نتیجه گیری را جداگانه بنویسند که در مقالات انگلیسی به ترتیب تحت عنوان result, discussion, conclusion نامیده می شوند. در مقالاتی علمی که بخش نتیجه گیری جدای از بحث نوشته می شود، معمولاً یک یا دو جمله مهم از بحث را در قسمت نتیجه گیری ها می آورند. در نتیجه بهتر است قبل از اقدام به نگارش مقاله، ابتدا بخش راهنمای سایت مجله را مطالعه کرده و سپس بر اساس دستورالعمل آن مجله، مقاله خود را نگارش کنید.

برای تمامی محققین و دانشجویان جوان، همیشه نگارش بخش بحث و نتیجه گیری مشکل تر از بخش های دیگر مقاله هست. برای نگارش این بخش بایستی تجزیه و تحلیل خوبی از نتایج کار خود داشته باشید تا بتوانید نتایج خود را با نتایج تحقیقات مشابه قبلی مقایسه نمایید. بارها مشاهده شده است که برخی از نویسندگان در نوشتن قسمت بحث و نتیجه گیری اهمال کرده و آن را به گونه ای از سر باز میکنند. برخی از آنها، عین نتایج را در قسمت بحث می آورند و یا بخش چکیده مقاله را با کمی تغییر در آنجا ذکر می کنند که این ها از دید ویراستار یک مجله اصلا درست نمی باشد.

بسیاری از مقالات با عناوین خوب به علت ضعف در نگارش بحث و نتیجه گیری، از سوی داوران مجله رد شده اند. زیرا داوران مجله بعد از خواندن بخش چکیده مقاله و نتایج، به سراغ بحث و نتیجه گیری می روند. اگر این بخش به خوبی و بصورت حرفه ای نوشته شود، نظر داوران را به خود جلب خواهد کرد.
برای آنکه بتوانید بخش بحث مقاله خود را بنویسید، ابتدا بایستی یکسری سوالات برای خود طراحی کنید و با پاسخ به آنها، بخش نتایج خود را بنویسید. از جمله سوالاتی که می توان برای این بخش مطرح کرد:

 1. چرا این پژوهش مهم است؟
   شما باید خواننده را نسبت به مزیت ها و فواید نتایج پژوهشتان متقاعد سازید.
 2. چطور این پژوهش مطالعات قبلی را بازگو میکند و با آنها در ارتباط است؟
  در اینجا آن سؤال تحقیقی که در قسمت مقدمه بیان کرده اید را پاسخ میدهید و توضیح میدهید که چطور نتایج پژوهش شما پاسخی مناسب برای آن سؤال هستند.
 3. محدودیتهای طراحی پژوهش چه چیزهایی هستند؟

   چه مقدار از آن شکاف تحقیقاتی ذکرشده در قسمت مقدمه را پر کرده اید و چه عواملی در مسیر انجام پژوهش ، مانع رسیدن به نتایج می شدند.

 4. چه پیشنهاداتی برای مطالعات آتی در موضوع پژوهش آتی وجود دارد؟
  برای محققین و پژوهشگرانی که قصد دارند در زمینه مطالعاتی شما، تحقیق کنند، چه پیشنهاداتی را در راستای کار خودتان پیشنهاد می کنید؟

نحوه نوشتن قسمت بحث و نتیجه گیری

همانطور که گفته شد، قسمت بحث و نتیجه گیری دارای محتوای گوناگونی است و نگارش آن کمی مشکل به نظر میرسد.
 در قسمت نتایج میتوان ما بصورت کلی به محتویات و نتایج حاصل از تحلیل آماری داده ها اشاره می کنیم و هیچ بحث و استدلالی از نتایج ارائه نمی دهیم. اما در قسمت بحث بر خلاف قسمت نتایج و یافته ها، شروع به تحلیل یافته ها و مقایسه آنها با یافته های قبلی می کنیم. همیشه در قسمت بحث، از مباحث وسیع و مختلفی استفاده می شود.

اینکه اولین جمله این قسمت در چه موردی باشد و چگونه نوشته شود، بسیار مهم است و  به هیچ وجه نباید تصادفی باشد. در اکثر مواقع قسمت بحث و نتیجه گیری با اشاره به مطالبی از قسمتهای قبل شروع میشوند. برای مثال میتوانید قسمت بحث و نتیجه گیری را با مهمترین جنبه های پژوهشتان آغاز کنید:

 •  اگر بخش اصلی مقاله شما ارائه پاسخی مناسب به سوال تحقیقاتی یا دستیابی به هدف پژوهشتان در قسمت مقدمه است، میتوانید قسمت بحث و نتیجه گیری را با ذکر آن سوال یا هدف آغاز کنید. 
 • اگر مهمترین جنبه پژوهشتان، نرم افزاری است که به کار برده اید یا روش کاری است که دنبال کرده اید یا اصلاحاتی است که برای روشهای کاری موجود پیشنهاد کرده اید، میتوانید قسمت بحث و نتیجه گیری را با بازگو کردن قسمت روشها آغاز کنید.
 •  اگر در مقاله خود، نتایج نظریه ای را تأیید کرده اند یا یک موضوع جدیدی را بیان کرده اید، آنگاه میتوانید قسمت بحث و نتیجه گیری را با اشارهای مجدد به آن آغاز کنید.
 • نویسنده ممکن است در ابتدا قسمت مقدمه را بازگو کند تا نقطه ضعف خاصی که در پژوهشهای قبلی وجود داشته را یادآوری کند.

 • ممکن است نویسنده روش به کار برده شده در پژوهش خود را بازگو کند. دقت شود در این قسمت فقط اشاره ای به مشخصه های مهم روش میشود تا به مخاطب در به یاد آوردن اصول روش پیشنهادشده در مقاله کمک شود. 
 • ممکن است نویسنده تمرکز خود را بر روی مفاهیم دستاوردهای پژوهش خود قرار دهد. دقت شود در قسمت نتایج شما صرفا نتایج را مطرح می کنید ولی در قسمت بحث و نتیجه گیری معنا و مفهوم این نتایج را بیان می کنید.

نویسنده در بخش بحث و نتیجه گیری پژوهش نشان می دهد که در کجای نقشه تحقیقاتی حوزه مورد مطالعه جا دارد و اینکه چطور برای این حوزه مناسب است. مطالبی که در بخش بحث نوشته می شود، در هیچ جای دیگر مقاله مطرح نمی شود. در قسمت بحث و نتیجه گیری بایستی دقیقاً به آن پژوهش هایی اشاره شود که از کار تحقیقاتی شما تأثیر گرفته است.
از ویژگی های دیگر قسمت بحث و نتیجه گیری، تمرکز بر روی دستاورد یا سهم کار پژوهشی در پیشرفت علمی است. بدین منظور شما باید با ارائه شفاف فواید و مزیتها، ماهیت دستاوردهایتان را مشخص کنید.

یازده مرحله برای نوشتن قسمت بحث و نتیجه گیری :

 1. ارائه تصویری کلی و اجمالی از مطالعات قبلی
 2. بازگو کردن شکاف تحقیقاتی موجود در حوزه تحت مطالعه
 3. اشاره مجدد به اصول و اساس روش به کار برده در پژوهش البته به صورت کلی
 4. اشاره خلاصه به ننایج
 5. نشان دادن این موضوع که پژوهش حاضر در کجای نقشه حوزه تحت مطالعه جا دارد و چگونه برای این حوزه مفید است
 6. اشاره به آن نتایجی که دستاوردی مثبت بودهاند یا به نوعی همان سهم نوآوری پژوهش حاضر در پیشرفت علمی آن حوزه هستند.
 7. تمرکز بر روی معانی و مفاهیم دستاوردهای پژوهش
 8. اشاره به مهمترین دستاورد یعنی آن دستاوردی که نوآوری پژوهش است
 9. بهبود معانی و مفاهیم نتایج مثلاً اشاره به کاربردهای آنها
 10. توصیف آن محدودیتهایی که جهت تحقیقات آتی را مشخص میکنند.
 11. پیشنهاد حوزهی ویژهای که در پژوهشهای بعدی باید مورد بررسی قرار گیرد.
لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
(امتیاز 0 توسط 0 نفر)
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش ها و دیدگاه های کاربران
بازدیدکننده
تیم پشتیبانی
5 سال پیش
سلام وقت بخیر خدمت شما فرهیخته گرامی ضمن تشکر از حسن توجهتان به موسسه پژوهش برتر . موسسه با افتخار سعی می کند مطالب بروز و مفید را برای فرهیختگان عزیز ارائه دهدد . با سپاس راه های ارتباطی موسسه پژوهش برتر : p.bartar100@gmail.com 09214572013 ⌕ isipaper100@gmail.com 09911755943
بازدیدکننده
سید محمد طاهایی
5 سال پیش
سلام،از توضیحات مفیدتان تشکر میکنم. اگر به نمونه هایی از چند نتیجه گیری موفق در زمینه های گوناگون علمی اشاره گردد بسیارمفیدتر و کاربردی تر خواهد گردید.

خدمات موسسه پژوهش برتر