دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو

انتشار 12 مهر 1397
مطالعه 1 دقیقه

یکی از راه های موفقیت در آزمون های استخدامی، مطالعه سوالات ازمون های قبلی می باشد که به شما کمک می کند تا با نحوه طراحی سوالات این آزمون ها آشنا شوید.

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو

سوالات کاردانی ایمنی برق

سوالات کارشناس آموزش

سوالات کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب

سوالات کارشناس بهره برداری آب و فاضلاب (دفترچه 1)

سوالات کارشناس بهره برداری آب و فاضلاب (دفترچه 2)

سوالات کارشناس اداری

سوالات کارشناس اقتصاد

سوالات کارشناس حقوق

سوالات کارشناس ایمنی آب و فاضلاب

سوالات کارشناس ایمنی برق

سوالات کارشناس مالی

سوالات کارشناس منابع آب (دفترچه 1)

سوالات کارشناس منابع آب (دفترچه 2)

سوالات کارشناس مکانیک

سوالات کارشناس محیط زیست

سوالات کارشناس نقشه برداری (دفترچه 1)

سوالات کارشناس نقشه برداری (دفترچه 2)

سوالات کارشناس نرم افزار

سوالات کارشناس روابط عمومی

سوالات کارشناس ساختمان (دفترچه 1)

سوالات کارشناس ساختمان (دفترچه 2)

سوالات کارشناس سیستم

سوالات کارشناس تدارکات

سوالات کمک کارشناس مالی

سوالات کمک کارشناس نرم افزار

سوالات مهندسی برق الکترونیک

سوالات مهندسی برق قدرت منطقه ای

سوالات برق قدرت تولید (دفترچه 1)

سوالات برق قدرت تولید (دفترچه 2)

سوالات برق قدرت توزیع

سوالات برق مخابرات

سوالات شیمی آب و فاضلاب

سوالات شیمی تولید

سوالات عمومی  کاردانی فنی

سوالات عمومی کاردانی غیر فنی

سوالات عمومی کارشناسی فنی

سوالات  عمومی کارشناسی غیرفنی

سوالات تکنسین آب و فاضلاب

سوالات تکنسین آزمایشگاه بهداشت محیط

سوالات برق تولید

سوالات برق توزیع

سوالات تکنسین مکانیک

سوالات تکنسین مکانیک آب و فاضلاب

سوالات تکنسین شیمی

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری

خدمات موسسه پژوهش برتر