الزام دانشگاه آزاد به منع تحصیل بیش از ۱۳۴ متخلف گروه پزشکی

انتشار 1 دی 1398
مطالعه 3 دقیقه

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: افراد منع تحصیل شده از پزشکی به دلیل تخلف و عدم وجود شرایط احراز شده بیش از ۱۳۴ نفر هستند و قانون برای همه اجرا می شود.

الزام دانشگاه آزاد به منع تحصیل بیش از ۱۳۴ متخلف گروه پزشکی

درباره مصوبه شورای سنجش و آموزش کشور درباره منع تحصیل تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد گفت: تعداد این افراد بیش از ۱۳۴ نفر بوده است که برای این تعداد از سال ۹۶ تاکنون جابجایی بر خلاف ضوابط اتفاق افتاده است و به انحای مختلف بر خلاف ضوابط بر کرسی رشته های پزشکی، دنداپزشکی و داروسازی نشسته اند.

وی افزود: این تصمیم را شورای سنجش و آموزش کشور گرفته است و تصمیمی نیست که در یک وزارتخانه اتخاذ شده باشد بلکه در این شورا با پیگیری های وزارت بهداشت و بررسی هایی که در وزارت بهداشت به عمل آمد، گزارشی ارائه شد و شورا این تصمیم را گرفت.

جهانپور یادآور شد: تصمیمی که در شورا اتخاذ شده است دقیقا بازگشت به قانون و مقررات است. در قانون آمده است که هر فردی بر خلاف مقررات و ضوابط به انحای مختلف و به طرق گوناگون و بدون داشتن حدنصاب یا شرایط و ضوابط بر روی کرسی های رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی بنشیند و یا تغییر رشته داده اند، منع تحصیل می شوند.

وی خاطرنشان کرد: از سال ۹۶ بیش از ۱۳۴ نفر بوده اند که تخلف داشته اند اما این مصوبه شامل مواردی قبل از سال ۹۶ و حتی بعد از آن نیز شامل می شود. متاسفانه مواردی از این دست موجب ایجاد یاس و ناامیدی در جوانان و کاهش سرمایه اجتماعی نظام آموزشی کشور می شود.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: بدون شک همه دستگاه های مسئول به ویژه وزارت بهداشت این موضوع را پیگیری خواهند کرد و عزم جدی با هر گونه بی عدالتی ، نابرابری و نقض قوانین در هر جایی که صورت گرفته باشد وجود دارد. این انتظاری است که امروز مردم به طور خاص از ما دارند و در حوزه آموزش قطعا این انتظار پررنگ تر است و همه دستگاه های مسئول باید به این انتظار پاسخ مثبت و درستی بدهند.

وی افزود: این اقدام نیز یکی از اقداماتی است که در ماه های اخیر در راستای عدالت آموزشی انجام شده و امیدواریم بازهم تداوم یابد.

جهانپور تاکید کرد: آنچه مشخص است این است که نشستن این افراد و همچنین افرادی که قبل از آن بر خلاف ضوابط بر کرسی این رشته ها نشسته باشند خلاف مقررات بوده و از تاریخ این مصوبه به نوعی از تحصیل منع می شوند و اینکه در آینده چگونه می توانند وارد دانشگاه شوند تابع مقررات اعلامی است.

وی در پاسخ به این پرسش که این افراد دانشجوی دانشگاه آزاد هستند و آیا دانشگاه آزاد الزامی برای اجرای این منع تحصیل دارد یا خیر گفت: دانشجوی دانشگاه آزاد در کشور ایران دانشجو است و ضوابط و مقررات پذیرش دانشجو در ایران برای همه یکسان است. ما جزایر جداگانه در ایران نداریم که قوانین متفاوت داشته باشند. بعید هم می دانم دانشگاه آزاد چنین نگاهی داشته باشد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت تاکید کرد: قطعا مدیریت دانشگاه آزاد هم به دنبال برقراری عدالت و رعایت قوانین است.

جدیدترین اخبار

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری

خدمات موسسه پژوهش برتر