فرم اطلاعات اولیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری

انتشار 14 فروردین 1397
مطالعه 1 دقیقه

پژوهش برتر: داوطلبان مجاز شده در مرحله اول آزمون دکتری، که برای مصاحبه دعوت شده اند، لازم است علاوه بر همراه داشتن مدارک و سوابق پژوهشی، اطلاعات خود را در فرم مخصوص تحت عنوان " فرم اطلاعات اولیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری " درج نمایند.

فرم اطلاعات اولیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری

فرم اطلاعات اولیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری تخصصی سال 96 

(توسط داوطلب تکمیل شود)

مصوب جلسه                                     مورخ                                      شوراي موسسه 

الف) مشخصات فردی :

نام و نامخانوادگی :وضعیت نظام وظیفه :
شماره پرونده :شماره داوطلب :
سال تولد :وضعیت تأهل :
تلفن تماس :وضعیت اشتغال :
آدرس :آدرس الکترونیکی :

توجه : کلیه موارد ذکر شده در بندهای ب و ج مندرج در این فرم، صرفاً با ارائه اصل مدارک معتبر قابل ارزیابی است. بدیهی است که داوطلب باید در صورت ضرورت اصل مدرک را نیز ارائه دهد.

ب) سوابق پژوهشی :

1. مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی یا کنفرانسها و سمینارها و همایش های داخلی و خارجی :

  عنوان مقالهعنوان مجله و سال انتشارنام نویسندگان (نویسنده مسئول مقاله را با علامت * مشخص فرمایید)
عناوین مقالات علمی – پژوهشی ( داخلی، خارجی)چاپ شده   
پذیرفته شده   
عناوین مقالات علمی – ترویجیچاپ شده   
پذیرفته شده   
عناوین مقالات ارائه شده در کنفرانسهای (داخلی، خارجی)چاپ شده   
پذیرفته شده   

2. اختراع ثبت شده مورد تأیید سازمان پژوه های علمی و صنعتی ایران :

ردیفنام اختراعمحل ثبتتاریخ ثبت
1   
2   
3   
4   

3. جشنواره های علمی معتبر :

ردیفعنوان جشنوارهنهاد برگزار کنندهتاریخ برگزاری
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

4. کتب (ترجمه یا تألیف):

  عنوان کتابسال انتشار - تعداد صفحاتنام نویسندگان به ترتیب ذکر شده در روی جلد
کتبتالیف   
   
   
ترجمه   
   
   

5. امتیاز پایان نامه :

5-1 دوره کارشناسی 

عنوان پروژه یا پایان نامهنام استاد راهنماامتیازنمره
قابل قبولخوببسیار خوبعالی
       

5-2 دوره کارشناسی ارشد :

عنوان پروژه یا پایان نامهنام استاد راهنماامتیازنمره
قابل قبولخوببسیار خوبعالی
       

ج) سوابق آموزشی :

مقطع تحصیلیرشته و گرایشنام دانشگاهمعدل کلسال شروع سال خاتمه
      
      

- برگزیدگان جشنواره، مسابقات بینالمللی و المپیادهای معتبر :

ردیفنام موسسه/المپیاد/جشنوارهرتبهسال برگزیده شدن
1   
2   
3   

- مدرک زبان :

نام آزموننمره اخذ شدهسال آزمونتوضیحات
    

دانلود فرم اطلاعات اولیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری phd

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری

خدمات موسسه پژوهش برتر