جدیدترین تغییرات آزمون های پزشکی سال ۱۳۹۹

انتشار 12 بهمن 1398
مطالعه 2 دقیقه

ساعد نیوز: ویرایش نخست تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۳۹۹ منتشر شد و زمان چهار آزمون کشوری تغییر کرد.

جدیدترین تغییرات آزمون های پزشکی سال ۱۳۹۹

ویرایش نخست تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۱۳۹۹ بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشگاه‌های علوم پزشکی منتشر شد.

بر اساس هشتمین صورتجلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت زمان آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی، آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE، آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه‌های مجری) و آزمون جامع رشته داروسازی تغییر کرده است.

تاریخ‌های جدید در تقویم مشخص شده است.تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۱۳۹۹

ردیف

نام آزمون

تاریخ برگزاری آزمون

۱

آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

۲۲ فروردین ۹۹

۲

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۲۸ فروردین ۹۹

۳

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۴ اردیبهشت ۹۹

۴

آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

۸ خرداد ۹۹

۵

آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت ،دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D)

۲۲ و ۲۳ خرداد ۹۹

۶

آزمون کتبی پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه‌ها

۲۹ خرداد ۹۹

۷

آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی

۵ تیر ۹۹

۸

آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی

۵ تیر ۹۹

۹

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۱۲ تیر ۹۹

۱۰

آزمون ارتقا تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه‌های مجری)

۱۹ تیر ۹۹

۱۱

آزمون کارشناسی ارشد

۲۶ و ۲۷ تیر ۹۹

۱۲

آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی

۲۶ تیر ۹۹

۱۳

آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه‌های مجری)

۲ مرداد ۹۹

۱۴

آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۱

۹ مرداد ۹۹

۱۵

آزمون ملی دندانپزشکی ۱

۹ مرداد ۹۹

۱۶

آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور

۹ مرداد ۹۹

۱۷

مرحله دوم آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

۱۱ تا ۱۵ مرداد ۹۹

۱۸

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۱۶ مرداد ۹۹

۱۹

آزمون جامع رشته داروسازی

۱۶ مرداد ۹۹

۲۰

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۲۳ مرداد ۹۹

۲۱

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی)

۳ شهریور ۹۹

۲۲

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره ۶۷ بورد تخصصی) و (دوره ۳۴ بورد فوق تخصصی)

۱۳ و ۱۴ و ۱۵ شهریور ۹۹

۲۳

آزمون پیش کارورزی و علوم پایه

۲۰ شهریور ۹۹

۲۴

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۱۰ مهر ۹۹

۲۵

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۱ آبان ۹۹

۲۶

آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

۶ آذر ۹۹

۲۷

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۲۰ آذر ۹۹

۲۸

آزمون ملی دندانپزشکی ۲

۱۱ دی ۹۹

۲۹

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۲۵ دی ۹۹

۳۰

آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (سی و هشتمین دوره)

۲ بهمن ۹۹

۳۱

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره ۶۸ بورد تخصصی) و (دوره ۳۵ بورد فوق تخصصی)

۹ و ۱۰ بهمن ۹۹

۳۲

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۳۰ بهمن ۹۹

۳۳

آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۲

۳۰ بهمن ۹۹

۳۴

آزمون جامع رشته داروسازی

۳۰ بهمن ۹۹

۳۵

آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و هشتمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده

۷ اسفند ۹۹

۳۶

آزمون پیش کارورزی و علوم پایه

۱۴ اسفند ۹۹

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری

خدمات موسسه پژوهش برتر