پرسشنامه ارزيابي طرح پژوهشي دانشگاه آزاد

انتشار 16 مرداد 1397
مطالعه 2 دقیقه

پژوهش برتر: پاسخگويي به طرح‌هاي تحقيقاتي از سوی دفتر معاونت پژوهشي برای پژوهشگر در صورت ارسال پرسشنامه ارزيابي طرح پژوهشي انجام می گیرد.

پرسشنامه ارزيابي طرح پژوهشي دانشگاه آزاد

پرسشنامه ارزيابي طرح پژوهشي

عنوان طرح:

استاد محترم

خواهشمند است طرح پيوست با عنوان فوق را مطالعه فرموده و پس از تطبيق آن با اين راهنما نظر خود را با درج علامت (×) در مربعات مربوطه منعكس نمائيد. در صورتيكه بندهاي قيد شده نظر شما را تأمين نمي‌كند و يا توضيح بيشتري لازم است نظر خود را در ذيل قسمت مربوطه و يا پشت صفحه اعلام نمائيد. ضمناً چنانچه بررسي اين طرح به عللي براي جنابعالي مقدور نمي‌باشد، خواهشمند است بلافاصله آن را به دفتر اين معاونت عودت فرمائيد.                             

1) عنوان طرح پژوهشي:

  مناسب است                                        مناسب نيست

توضيح:

2) موضوع طرح از نظر علمي:

تازگي دارد                                          تكراري است

- در صورت تكراري بودن لطفاً نمونه يا نمونه‌هايي از كارهاي انجام شده مشابه را ذكر فرماييد.

براي اولين بار در كشور اجرا مي‌شود.

در خارج از كشور انجام شده است

- در صورت انجام آن در خارج يا داخل كشور، با توجه به نتايج مشابهي كه به بار مي‌آورد، آيا انجام آن ضرورت دارد؟ چرا؟

3) خلاصه طرح:

 كامل است                                           كامل نيست

-لطفاً موارد نقص را بيان فرماييد.

4) هدف از اجراي طرح:

 روشن است                                          روشن نيست

لطفا موارد ابهام را بيان فرماييد.

5) روش پژوهش:

 مناسب است                                        مناسب نيست

- لطفاً دليل مناسب نبودن روش پژوهش و پيشنهاد روش پژوهش مناسب ارائه گردد.

6) مراحل انجام كار:

 كامل است                       قابل قبول است                            ناقص است

توضيح:

7) سوابق علمي طرح:

كافي است                                           كافي نيست

- لطفاً سوابق علمي ديگر را ذكر فرماييد.

8) پيش‌بيني زماني اجراي طرح:

مناسب است                     كم است                          زياد است

- لطفاً مدت زمان مناسب و موارد اصلاحي را ذكر فرماييد.

9) پيش‌بيني وسايل مورد نياز:

 كافي است                                           كافي نيست

- لطفاً موارد نقص را بيان فرماييد.

10) هزينه‌هاي درخواست شده:

كم است                مناسب است                     زياد است                 لازم است تغيير يابد

-  لطفاً دلايل موارد كم يا زياد بودن را همراه با مواردي كه لازم است تغيير يابد ذكر فرماييد.

11) با توجه به مواردي كه ذكر شد، طرح:

- به همين شكل قابل اجرا است

- با انجام تغييرات قابل اجرا است

- غير قابل اجرا است

نام و نام خانوادگي بررسي‌كننده طرح:                                                                         امضاء:

                                                                                                                                    تاريخ:

آدرس:                                                                                                                         شماره حساب بانكي:

تلفن ثابت:                                                                                                                 نام بانك و شعبه

             تلفن همراه:

 
  

استاد گرامي

نظر به اينكه فرصت تعيين شده براي پاسخگويي به طرح‌هاي تحقيقاتي بااحتساب زمان ارسال طرح براي جنابعالي و زمان برگشت آن براي دفتر معاونت پژوهشي واحد حداكثر يك هفته مي‌باشد، خواهشمند است در انجام ارزيابي و ارسال پاسخ، تسريع لازم مبذول فرمائيد.

دانلود فرم پرسشنامه ارزيابي طرح پژوهشي

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری

خدمات موسسه پژوهش برتر