شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی

انتشار 21 مرداد 1397
مطالعه 1 دقیقه

پژوهش برتر: بر اساس آیین نامه اعطای پژوهانه دانشگاه آزاد اسلامی، به موجب این شیوه نامه، بر اساس فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی، پژوهانه محاسبه و قابل پرداخت است.

شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی

شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی شامل  9 ماده زیر می باشد که مفاد هر کدام از آنها در جداول زیر آورده شده است.

  1. محاسبه امتیاز فعالیت های پژوهشی
  2. چگونگی دادن امتیاز به مقاله ها
  3. چگونگی دادن امتیاز به کتاب ها
  4. فعالیت های پژوهشی مشترک
  5. طرح های پژوهشی
  6. شرایط و نحوه محاسبه اعتبار ویژه پژوهشی
  7. موارد هزینه کرد پژوهانه
  8. کلیات هزینه کرد پژوهانه
  9. گزارش سالانه

 

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری

خدمات موسسه پژوهش برتر