شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد

انتشار 24 مرداد 1397
مطالعه 1 دقیقه

پژوهش برتر: به منظور توسعه علم و بالا بردن کیفیت فعالیت های پژوهشی، شیوه نامه ای جهت تشویق مقالات علمی در دانشگاه آزاد ارائه شده است.

شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد

با توجه به اهداف دانشگاه آزاد اسلامی، در جهت توسعه علم و بالا بردن کیفیت فعالیت های پژوهشی، شیوه نامه تشویق مقالات علمی در دانشگاه ازاد اسلامی ارسال می شود. در اجرای این شیوه نامه رعایت موارد زیر الزامی است:

  1. واحدهای دانشگاهی، منابع مالی لازم برای پرداخت جایزه در نظر گرفته شده در بخشنامه را از محل بودجه پژوهشی واحد خود تامین نمایند و با کمترین مراحل اداری، در اختیار نویسندگان مقاله قرار دهند.
  2. مفاد این شیوه نامه بطور شفاف به اگاهی دانشکده هاف گروه های علمی، کلیه اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان واحدها رسانده شود و ضمن تاکید بر اجرای مفاد آن در جلسات و شوراهای مختلف واحد بطور دائم در تابلوی اعلانات حوزه های معاونت پژوهشی و فناوری قرار گیرد.
  3. این شیوه نامه جایگزین بخشنامه های قبلی در زمینه جایزه مقاله های علمی می شود و از تاریخ ابلاغ آن اعتبار دارد.
  4. با توجه به اهمیت حفظ و دفاع از تولیدات علمی دانشگاه و حفظ اخلاق علمی، لازم است همکاران حوزه های معاونت پژوهش و فناوری واحدهای دانشگاه برای اعطای جایزه مقاله های علمی، به جز شیوه نامه پیوست، نسبت به اجرای مفاد بخشنامه شماره 87/251094 به تاریخ 78/7/29 دقت کامل داشته باشد.
  5. معاونان پژوهش و فناوری و علوم پزشکی واحدها مسئول اجرای بهینه این شیوه نامه در واحد خود هستند و معاون پژوهشی و فناوری و معاون علوم پزشکی دانشگاه نیز ناظر بر اجرای آن خواهد بود.

 

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری

خدمات موسسه پژوهش برتر