ترتیب اسامی نویسندگان در مقاله ISI

انتشار 2 اردیبهشت 1397
مطالعه 4 دقیقه

پژوهش برتر: بدون شک همه اساتید ، مولفان ،محققان ، پژوهشگران و دانشجویان کارشناسی واقف به مسئولیت مقالاتی که به نامشان چاپ می شوند هستند. زیرا ترتیب اسامی در مقالات، تعیین کننده امتیاز هر نویسنده از مقاله می باشد.

ترتیب اسامی نویسندگان در مقاله ISI

نوشتن اسامی مولفین

بدون شک همه اساتید ، مولفان ،محققان ، پژوهشگران و دانشجویان کارشناسی واقف به  مسئولیت مقالاتی که به نامشان چاپ می شوند هستند.شخص که نام خود را بدون سرپرستی یا مشارکت مستقیم بر روی مقاله ای می نویسد  از نظام اعتباری سوء استفاده کرده است. مواردی وجود داشته اند که دانشمندان نام خود را بدون سرپرستی یا مشارکت مستقیم بر روی مقاله ای قرار داده ، که بعداً مشخص شد حاوی اشتباهات جدی یا کلاه برداری و تقلب بوده است.

ترتیب اسامی در مقالات ISI

ساده ترین  بخش آماده سازی یک مقاله علمی ISI، نوشتن  اسامی مولفین Authors و نشانی ها یعنی Affiliation ها است. نظام خاصی درمورد ترتیب فهرست بندی مولفین وجود ندارد. اما مواردی نیز وجود داشته که مولفان  تنها به خاطر عدم توافق بر سر این مسئله که  اسامی چه کسی ذکر شود و ترتیب آن چگونه باشد اختلاف شدید داشته اند. متاسفانه هیچ قواعد توافق شده یا قراردادهای عمومی پذیرفته شده در این ارتباط وجود ندارد.برخی مولفان برای اجتناب از مشاجرات بین خود، توافق می کنند که اسامی آنها به ترتیب الفبا فهرست بندی شود، که این شیوه در حوزه ریاضیات عمومی بیشتر به چشم می آید. همچنین بعضی از پژوهشگران که همکاری مکرر با هم دارند توافق دارند که  اسامی آنها به نوبت فهرست بندی شود. سابقا ، گرایش کلی برای ذکر کردن نام سرپرست  به عنوان یک مولف یا محقق اعم از اینکه وی به طور فعال، در تحقیق شرکت کرده یا نه، وجود داشت و معمولا نام این سرپرست پس از اسامی مولفین و در آخر ذکر می شد.که به نوعی اعتبار کسب می کرد. اگر سه یا تعداد بیشتری مولف وجود دارند، مولف مهم غالباً می خواهد که نام او در موقعیت اول یا آخر، اما نه در بین اسامی، باشد.

در حال حاضر تعیین مولف یا محقق نخست به منزله ی مولف ارشد و عضو  اصلی تحقیق انجام شده، است. حتی زمانی که مولف نخست، دانشجوی دوره  کارشناسی ارشد یا دکترا و مولف دوم (سوم و چهارم) سرپرست آزمایشگاه یا حتی  برنده ی جایزه نوبل بوده باشد، شکل مورد قبول امروزی اشاره به این دارد که مولف نخست به عنوان مولف ارشد بوده  و فرض بر این است که وی بیشترین تلاش را برای  تحقیق انجام داده است.

همچنین پژوهش های مشترک و جمعی نیز به طور مداوم در حال افزایش بوده و میانگین تعداد مولفین هر مقاله نیز به نوبه خود در حال افزایش است.

تعریف پدید آورندگان درمقالات ISI

شاید بتوان پدید آورندگان را به این صورت تعریف کرد که فهرست بندی مولفین باید فقط نام کسانی که به طور فعال در طراحی کلی و اجرای آزمایش ها و انجام تحقیق مشارکت کرده اند ،باشد. همچنین،مولفین معمولاً باید به ترتیب اهمیت برای آزمایش ها فهرست بندی شده؛ مولف اول به عنوان مولف ارشد، مولف دوم به عنوان همکار اصلی و مولف سوم احتمالا مشارکت کمتری نسبت به مولف دوم در تحقیق گزارش شده، عنوان شوند.همکاران یا سرپرستان نباید اسامی خود را در مقاله ای که آنها به طور فعال در آن شرکت نکرده اند، بیاورند.مولف یک مقاله باید به نام کسی باشد که مسئولیت فکری نتایج تحقیق گزارش شده را به عهده دارد. اماباید توجه داشته باشیم که علوم مدرن در بسیاری از رشته ها، مشترک، جمعی و چند رشته ای هستندو نیاز هست که این مسئله لحاظ شود.

فرض می کنیم  که تمام مولفین یا محققین از تمام جنبه ها و ابعاد مقاله نوشته شده توسط نویسندگان و محققانی از انواع رشته های علمی  می توانند دفاع کنند. ممکن است ک زیاد واقعی بنظر نرسد ، هر مولف باید مسئولیت کامل برای انتخاب همکاران خود را به عهده گرفته باشد. درواقع باید گفت که تصمیم در مورد پدیدآورندگان و تالیف همیشه آسان نیست. یقینا کسانی که ماه ها یا سال ها بر روی یک مسئله ی پژوهشی به طور گسترده همکاری داشته اند، ممکن است در یادآوری اینکه چه کسی مفهوم اصلی پژوهش را داشته ویا نظر چه کسی، کلید موفقیت آزمایش ها بوده، به مشکل بخورند. همچنین این امر در مورد همکارانی که هیچ راهکاری برای تحقیق ارائه نداده اند، درست است.
هر مولفی که نامش در مقاله ذکر می شود باید تاثیر مهمی در نگارش و انجام تحقیق داشته باشد.بهتراست پیش از شروع تحقیق درمورد ترتیب نوشتن اسامی در مقاله به توافق برسند.به طور خلاصه، مقاله علمی باید مولفانی را فهرست بندی کند که تاثیر و کمک شایانی در انجام تحقیق داشته باشند. فهرست بندی غیر موجه مولفان متعدد، تاثیر نامطلوبی بر تحقیق گذاشته و باعث بوجود امدن  تجارب نامناسب می شود.

ترتیب نوشتن اسامی مولفین در مقاله

مولف اصلی (Corresponding Author) کسی است که مسئولیت نوشتاری مقاله ، محتوای مقاله،و همچنین مکاتبات با مجله را عهده دار می شود.ویاداوری این نکته ضروری است که امتیاز صددرصدی برای مولف اول کسب می شودو امتیاز های هشتاد تا نود، شصت تا هفتاد وچهل تا پنجاه درصد به ترتیب برای مولفین دوم،سوم وچهارم اختصاص داده می شود. همچنین  باید نشانی پست الکترونیکی مولف اصلی مشخص باشد. وبا عبارت هایی مانند Author of Correspondence   نیز مشخص می شود.در مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها، استاد راهنما مولف اصلی و ترتیب اسامی را باید بصورت زیر نوشت:

دانشجو، استاد راهنماي اول، استاد راهنماي دوم، استاد یا اساتید مشاور

دررساله های دکترای تخصصی که دارای 2 استاد راهنما و یا بیشتر هستند، تصمیم در خصوص مسئول مکاتبات با توافق اساتید راهنما صورت می پذیرد.

در قسمت نویسندگان،فقط باید نام نویسندگانی لحاظ شود که در تحقیقات، گردآوري مطالب و نگارش مقاله همکاري کرده اند. و نیزافرادي که در ترجمه، تهیه عکس ها و نقشه ها و ... همکاري داشته باشند، در قسمت تشکر و تقدیر (Acknowledgement) اشاره میکنند. افزودن نام افراد غیر مرتبط در مقالات تولید شده غیر قابل توجه بوده و تخلف علمی محسوب می شود وقابل پیگیری می باشدونمره ای برای مقاله لحاظ نمیشود.

موسسه پژوهش برتر خدمات مشاوره و چاپ و اکسپت مقالات، ترجمه کتاب ،مقاله ، متون تخصصی و دانشگاهی، معرفی مجلات معتبر و چاپ مقالات شما در آن ها و همچنین خدمات واریزی و....انجام می دهد. جهت سفارش  از طریق ایمیل p.bartar100@gmail.com و همچنین شماره تلفن 09214572013 تماس حاصل فرمایید.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری

خدمات موسسه پژوهش برتر