جزئیات برگزاری آزمونهای علوم پزشکی در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰

  خانم صادقی   30 آبان 1398 - ساعت 52 : 11
جزئیات برگزاری آزمونهای علوم پزشکی در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰
آزمون ها
مرکز سنجش آموزش پزشکی زمان آزمون های علوم پزشکی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را اعلام کرد. آزمون دستیاری در اسفندماه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برگزار می شود.

با انتشار تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۳۹۹، زمان آزمون های کشوری در گروه علوم پزشکی مشخص شد.

آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D) در روزهای ۲۲ و ۲۳ خرداد ماه سال ۹۹ برگزار می شود.

آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی در روزهای ۲۶ و ۲۷ تیرماه ۹۹ برگزار خواهد شد. 

همچنین زمان آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی در دو نوبت شهریور و بهمن ماه سال ۹۹ تعیین شده است.

آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و هشتمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده در روز ۷ اسفند سال ۹۹ برگزار خواهد شد. 

تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۳۹۹

ردیف

نام آزمون

تاریخ برگزاری آزمون

۱

آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

۲۱ فروردین ۹۹

۲

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۲۸ فروردین ۹۹

۳

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۴ اردیبهشت ۹۹

۴

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۱ خرداد ۹۹

۵

آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

۸ خرداد ۹۹

۶

آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت ،دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D)

۲۲ و ۲۳ خرداد ۹۹

۷

آزمون کتبی پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) توسط دانشگاه ها

۲۹ خرداد ۹۹

۸

آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی

۵ تیر ۹۹

۹

آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی

۵ تیر ۹۹

۱۰

آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه های مجری)

۱۹ تیر ۹۹

۱۱

آزمون کارشناسی ارشد

۲۶ و ۲۷ تیر ۹۹

۱۲

آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی

۲۶ تیر ۹۹

۱۳

آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۱

۹ مرداد ۹۹

۱۴

آزمون جامع رشته داروسازی

۹ مرداد ۹۹

۱۵

آزمون ملی دندانپزشکی ۱

۹ مرداد ۹۹

۱۶

آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور

۹ مرداد ۹۹

۱۷

مرحله دوم آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

۱۱ تا ۱۵ مرداد ۹۹

۱۸

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۱۶ مرداد ۹۹

۱۹

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۲۳ مرداد ۹۹

۲۰

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی)

۳ شهریور ۹۹

۲۱

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی(دوره ۶۷ بورد تخصصی) و (دوره ۳۴ بورد فوق تخصصی)

۱۳ و ۱۴ و ۱۵ شهریور ۹۹

۲۲

آزمون پیش کارورزی و علوم پایه

۲۰ شهریور ۹۹

۲۳

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۱۰ مهر ۹۹

۲۴

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۱ آبان ۹۹

۲۵

آزمون پیش کارورزی الکترونیک(میان دوره) و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

۶ آذر ۹۹

۲۶

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۲۰ آذر ۹۹

۲۷

آزمون ملی دندانپزشکی ۲

۱۱ دی ۹۹

۲۸

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۲۵ دی ۹۹

۲۹

آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (سی و هشتمین دوره)

۲ بهمن ۹۹

۳۰

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی(دوره ۶۸ بورد تخصصی) و (دوره ۳۵ بورد فوق تخصصی)

۹ و ۱۰ بهمن ۹۹

۳۱

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۳۰ بهمن ۹۹

۳۲

آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۲

۳۰ بهمن ۹۹

۳۳

آزمون جامع رشته داروسازی

۳۰ بهمن ۹۹

۳۴

آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و هشتمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده

۷ اسفند ۹۹

۳۵

آزمون پیش کارورزی و علوم پایه

۱۴ اسفند ۹۹

*وفق مصوبه شورای آموزش پزشکی تخصصی (شورای نود و یکم) در صورت تایید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی تاریخ برگزاری آزمون ارتقاء دستیاری از گواهینامه جدا خواهد شد (زودتر برگزار می شود) که در اطلاعیه های بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی همچنین تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۴۰۰ را منتشر کرده و زمان آزمون های کشوری در گروه علوم پزشکی را مشخص کرده است.

آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D) در روزهای ۲۷ و ۲۸ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ برگزار می شود.

آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی سال ۱۴۰۰ در روزهای ۲۴ و ۲۵ تیرماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. 

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی در سال ۱۴۰۰ نیز در دو نوبت شهریور و بهمن ماه این سال برپا می شود.

چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی نیز در روز ۵ اسفند سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. 

تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۴۰۰

ردیف

نام آزمون

تاریخ برگزاری آزمون

۱

آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

۱۹ فروردین ۱۴۰۰

۲

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۱۹ فروردین ۱۴۰۰

۳

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

۴

آزمون کتبی پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) توسط دانشگاه ها

۶ خرداد ۱۴۰۰

۵

آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

۱۳ خرداد ۱۴۰۰

۶

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۲۰ خرداد ۱۴۰۰

۷

آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت ،دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D)

۲۷ و ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

۸

آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی

۱۰ تیر ۱۴۰۰

۹

آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی

۱۰ تیر ۱۴۰۰

۱۰

آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه های مجری)

۱۷ تیر ۱۴۰۰

۱۱

آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی

۲۴ تیر ۱۴۰۰

۱۲

آزمون کارشناسی ارشد

۲۴ و ۲۵ تیر ۱۴۰۰

۱۳

مرحله دوم آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

۹ تا ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

۱۴

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

۱۵

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

۱۶

آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۱

۲۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۷

آزمون جامع رشته داروسازی

۲۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۸

آزمون ملی دندانپزشکی ۱

۲۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۹

آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور

۲۱ مرداد ۱۴۰۰

۲۰

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی)

۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۱

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی(دوره ۶۹ بورد تخصصی) و (دوره ۳۶ بورد فوق تخصصی)

۴ و ۵ شهریور ۱۴۰۰

۲۲

آزمون پیش کارورزی و علوم پایه

۱۸ شهریور ۱۴۰۰

۲۳

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۸ مهر ۱۴۰۰

۲۴

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۲۹ مهر ۱۴۰۰

۲۵

آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

۴ آذر ۱۴۰۰

۲۶

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۱۱ آذر ۱۴۰۰

۲۷

آزمون ملی دندانپزشکی ۲

۹ دی ۱۴۰۰

۲۸

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۲۳ دی ۱۴۰۰

۲۹

آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (سی و نهمین دوره)

۳۰ دی ۱۴۰۰

۳۰

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی(دوره ۷۰ بورد تخصصی) و (دوره ۳۷ بورد فوق تخصصی)

۷ و ۸ بهمن ۱۴۰۰

۳۱

آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۲

۲۸ بهمن ۱۴۰۰

۳۲

آزمون جامع رشته داروسازی

۲۸ بهمن ۱۴۰۰

۳۳

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۲۸ بهمن ۱۴۰۰

۳۴

آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و نهمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده

۵ اسفند ۱۴۰۰

۳۵

آزمون پیش کارورزی و علوم پایه

۱۲ اسفند ۱۴۰۰

*وفق مصوبه شورای آموزش پزشکی تخصصی (شورای نود و یکم) در صورت تایید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی تاریخ برگزاری آزمون ارتقاء دستیاری از گواهینامه جدا خواهد شد (زودتر برگزار می شود) که در اطلاعیه های بعدی متعاقبا اعلام خواهد شدنظرات کاربران

  نظر شما


مطالب پیشنهادی


0

ترجمه تخصصی

0

چاپ کتاب

0

ویرایش مقاله

0

چاپ مقاله

ما در موسسه پژوهش برتر با در اختیار داشتن کادری مجرب و حرفه‌ای جهت ترجمه تخصصی مقالات، پذیرش مقالات در مجلات ISI ، ISC ، SCOPUS و سایر مجلات داخلی و خارجی آمـاده‌ی ارائه خدمات به کلیه‌ی اساتید، فرهیختگان و دانشجویان هستیم.

ارسال سفارش چاپ و ترجمه در کوتاه ترین زمان

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

سرویس مورد نظر

انتخاب کارشناس

آپلود فایل

توضیحات سفارش 

اگر سوالی دارید و یا نیاز به راهنمایی دارید تماس بگیرید

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

موضوع

پیام شما (الزامی) 

برای ارتباط با ما همواره میتوانید از طریق پل های ارتباطی زیر اقدام فرمایید

کارشناسان موسسه

خانم شکاری

04133376501

09214572013

p.bartar100@gmail.com


اطلاعات بیشتر
سامانه مشاوره و راهنمایی پژوهش برتر که با بهره گیری از کادری مجرب و کار آزموده به صورت کاملاً مکانیزه و رایگان خدمات مشاوره ی ارائه می نماید. برای ارتباط، تماس تلفنی با بخش مشاوره شرکت برقرار نموده و سوالات خود را مطرح نمایئد یا با پرکردن فرم تماس سریع، مشاوران با شما تماس حاصل فرمایند .