ﻓﺮم اﺷﺘﺮاك  ﻧﻴﻢﺳﺎلﻧﺎﻣﻪي «ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ»
  خانم ریاحی   23 مرداد 1397 - ساعت 16 : 09

ﻓﺮم اﺷﺘﺮاك  ﻧﻴﻢﺳﺎلﻧﺎﻣﻪي «ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ»
فرم های ضروری
پژوهش برتر: دانشجویان و علاقمندان به نشریات فقه و حقوق اسلامی برای دریافت اشتراک می توانند با ارسال فرم درج شده در این بخش، اقدام نمایند.

ﻓﺮم اﺷﺘﺮاك  ﻧﻴﻢﺳﺎلﻧﺎﻣﻪي «ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ»

ﺑﻬــﺎي ﻫــﺮ ﺷــﻤﺎره از ﻧﺸــﺮﻳﻪ20/000  رﻳــﺎل ﻣــﻲﺑﺎﺷــﺪ. ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪان ﻣﺒﻠــﻎ ﻣــﺬﻛﻮر را ﺑــﻪ ﺣﺴ ــﺎب ﺷــﻤﺎره ي0106989257002 ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪي داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ ﺣﺼـﺎرك ﻛـﻦ (1017) وارﻳـﺰ و اﺻـﻞ  ﻓـﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ي زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪ. 

ﻧﺸﺎﻧﻲ: ﺗﻬﺮان، ﺣﺼﺎرك، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻜﺪه اﻟﻬﻴﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ: jijl@srbiau.ac.ir

دورﻧﮕﺎر:   44865145     ﺗﻠﻔﻦ: 44865145

شغل :                                                                    ﻧﺎم  و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :

موسسه/سازمان :

از شماره             /                   یک نسخه ارسال شود.

نشانی محل کار و تلفن: 

صندق پستی:                                امضاء:نظرات کاربران

  نظر شما


مطالب پیشنهادی


0

ترجمه تخصصی

0

چاپ کتاب

0

ویرایش مقاله

0

چاپ مقاله

ما در موسسه پژوهش برتر با در اختیار داشتن کادری مجرب و حرفه‌ای جهت ترجمه تخصصی مقالات، پذیرش مقالات در مجلات ISI ، ISC ، SCOPUS و سایر مجلات داخلی و خارجی آمـاده‌ی ارائه خدمات به کلیه‌ی اساتید، فرهیختگان و دانشجویان هستیم.

ارسال سفارش چاپ و ترجمه در کوتاه ترین زمان

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

سرویس مورد نظر

انتخاب کارشناس

آپلود فایل

توضیحات سفارش 

اگر سوالی دارید و یا نیاز به راهنمایی دارید تماس بگیرید

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

موضوع

پیام شما (الزامی) 

برای ارتباط با ما همواره میتوانید از طریق پل های ارتباطی زیر اقدام فرمایید

اطلاعات بیشتر

ساعات تماس تلفنی همه روزه غیر از روزهای تعطیل ساعت 9 صبح تا 7 عصر.


کانال تلگرام

صفحه اینستاگرام

لینکدین


کارشناسان موسسه

کارشناس 1: مسعودی

09911755943

isipaper100@gmail.com


کارشناس 2: شکاری

09214572013

p.bartar100@gmail.com
سامانه مشاوره و راهنمایی پژوهش برتر که با بهره گیری از کادری مجرب و کار آزموده به صورت کاملاً مکانیزه و رایگان خدمات مشاوره ی ارائه می نماید. برای ارتباط، تماس تلفنی با بخش مشاوره شرکت برقرار نموده و سوالات خود را مطرح نمایئد یا با پرکردن فرم تماس سریع، مشاوران با شما تماس حاصل فرمایند .