میزان عیدی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اعلام شد

  خانم صادقی   20 بهمن 1398 - ساعت 26 : 16
میزان عیدی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اعلام شد
عمومی
ساعد نیوز: معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات پرداخت پاداش (عیدی) ۱۳۹۹ کارکنان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، مجید مشکینی دستورالعمل پرداخت پاداش (عیدی) سال ۱۳۹۹ کارکنان شامل اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی را اعلام کرد.

۴میلیون و ۵۵۰ هزار تومان حداکثر عیدی کارکنان

براساس بندهای این دستورالعمل، کارکنان تمام وقت شاغل در دانشگاه که مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و دارای حکم رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و قرارداد کار معین هستند، معادل دو ماه حقوق و مزایای مستمر (بدون احتساب کمک هزینه­ های حق تأهل، حق مسکن و حق اولاد) مشروط بر اینکه از مبلغ ۳۰ میلیون و ۳۳۷ هزار و ۶۲۰ ریال کمتر و از مبلغ ۴۵ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۴۳۰ ریال بیشتر نشود، براساس روزهای کارکرد آنان قابل پرداخت خواهد بود.

براساس این دستورالعمل؛ کارکنانی که در سال جاری براساس مجوز صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه به قرارداد کارمعین تغییر وضعیت گرفته اند، از تاریخ انعقاد قرارداد مشمول دریافت عیدی می شوند.

کارکنان تمام وقت بازنشسته و یا خرید خدمت که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه مشغول کار هستند، در مقابل ۱۲ ماه خدمت، مبلغ ۱۲ میلیون ریال عیدی دریافت می کنند.

میزان عیدی کارکنان ساعتی تمام ­وقت

کارکنان ساعتی تمام وقت مشمول مقررات تأمین اجتماعی که از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان اسفندماه سال جاری اشتغال به کار داشته و در طول سال مذکور حداقل ۲ هزار و ۲۲۰ ساعت کارکرد داشته باشند، تا سقف ۴۵ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۴۳۰ ریال از عیدی بهره مند خواهند شد. همچنین کارکنان ساعتی که کمتر از یک سال سابقه کار داشته و یا مجموع کارکردشان کمتر از ۲ هزار و ۲۲۰ ساعت باشد، به نسبت ساعت کارکرد، از عیدی بهره مند خواهند شد.

کارکنان بازنشسته که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه به صورت ساعتی همکاری می کنند، به نسبت کارکرد تا سقف ۱۲ میلیون ریال از عیدی بهره مند می شوند.

همچنین کارکنان قراردادی نیمه وقت (که حق بیمه آنها از سوی دانشگاه پرداخت می شود)، در مقابل ۱۲ ماه خدمت نیمه وقت معادل یک دوم مبالغ مطرح­ شده در ابتدای این دستورالعمل پرداخت می شود.

کارکنان مأمور از دیگر سازمان ها و نهادها به دانشگاه، طبق ضوابط سازمان یا نهاد مربوطه عیدی دریافت می کنند.

نحوه محاسبه پرداخت پاداش (عیدی) به اعضای هیئت علمی دانشگاه

میزان پاداش عیدی اعضای هیئت علمی تمام وقت در صورت ۱۲ ماه خدمت در سال ۱۳۹۸ ، مبلغ ۲۴ میلیون ریال قابل پرداخت است. میزان پاداش عیدی به اعضای هیئت علمی نیمه وقت در مقابل ۱۲ ماه خدمت نیمه وقت، معادل یک دوم مبلغ اعضای هیئت علمی تمام وقت قابل پرداخت است.

پاداش اعضای هیئت علمی تمام وقت که از طرح خدمت مشمولان متخصص استفاده می کنند، نسبت به کارکرد آنها مطابق پاداش عیدی اعضای هیئت علمی تمام وقت قابل پرداخت است.

اعضای هیئت علمی تمام وقت چنانچه به صورت نیمه وقت با واحد دانشگاهی دیگری همکاری کنند، فقط از واحدی که به صورت تمام وقت همکاری دارند، عیدی آخر سال دریافت خواهند کرد.

اعضای هیئت علمی غیربازنشسته که به صورت تمام وقت یا نیمه وقت در استخدام سایر دانشگاه ها، سازمان ها یا نهادهای دولتی هستند، از دانشگاه یا سازمان مبدأ عیدی ۱۳۹۹ را دریافت می کنند و وجهی به عنوان عیدی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی به آنها تعلق نمی گیرد.

براساس این دستورالعمل؛ عیدی موردنظر در این دستورالعمل فقط به کارکنانی تعلق می گیرد که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه شروع به کار کرده و در حال خدمت هستند. پاداش (عیدی) آخر سال باید به صورت نقدی و یک جا پرداخت شود که منحصر به همین مرحله بوده و تقسیط و به دیون بردن آن برای سال های آتی ممنوع است.

به کارکنانی که از عضویت هیئت علمی به حالت غیرهیئت علمی تغییر وضعیت داده یا می دهند و یا بالعکس، عیدی به نسبت مدتی که در هر یک از وضعیت های مزبور اشتغال به کار داشته اند و مطابق با ضوابط مربوطه به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می شود.

همچنین اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی نیمه وقت که به تمام وقت تغییر وضعیت داده اند و یا بالعکس، به نسبت مدتی که در هر یک از دو وضعیت نیمه وقت و تمام وقت اشتغال داشته اند، متناسب با وضعیت مزبور و برابر ضوابط مربوطه عیدی آنها محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.

در این دستورالعمل تأکید شده است: پاداش عیدی اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی که در طول سال جاری از یک واحد به واحد دیگر مأمور یا منتقل شده ­اند، از واحدی که حقوق دریافت می­ کنند، پرداخت خواهد شد. اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی دانشگاه که به دیگر نهادها و سازمان ها (اعم از دولتی و غیردولتی) مأمور شده اند، با توجه به دریافت تمام حقوق و مزایا از محل مأموریت (مقصد)، عیدی را نیز از همان محل مأموریت دریافت خواهند کرد.

اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی که براساس مفاد آیین نامه تخلفات انتظامی اعضای هیئت عملی و یا آیین نامه دادرسی اداری کارکنان، در طول سال جاری به اخراج و یا انفصال دائم از خدمت دانشگاه محکوم شده و یا شوند، مشمول دریافت پاداش مزبور نخواهند بود. اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی که در سال ۱۳۹۸ قبل از تاریخ صدور این دستورالعمل، با دانشگاه قطع همکاری کرده اند، به میزان کارکرد خود عیدی تعلق می گیرد.

اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی که از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده یا می کنند یا به موجب حکم قطعی از خدمت در دانشگاه به طور موقت منفصل شده یا می شود، می توانند پس از اشتغال مجدد به کار نسبت به ماه های کارکرد حسب مورد از پاداش آخر سال بهره مند می شوند.

در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است: اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی که از مرخصی استعلاجی استفاده کرده یا می کنند و به طور موقت همکاری آنها با دانشگاه قطع شده یا می شود، می توانند پس از اشتغال به کار مجدد در صورتی که دستمزد ایام مرخصی استعلاجی آنها از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده باشد، از پاداش آخر سال و براساس ضوابط مندرج در این دستورالعمل، بهره مند شوند.

براساس ماده ۹۱ قانون مالیاتی، پرداخت عیدی یک بار در سال به میزان ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، معاف از مالیات بوده و مابقی تا سقف پرداخت عیدی مشمول ۱۰ درصد کسر مالیات می شود.

جدیدترین اخبارنظرات کاربران

  نظر شما


مطالب پیشنهادی


0

ترجمه تخصصی

0

چاپ کتاب

0

ویرایش مقاله

0

چاپ مقاله

ما در موسسه پژوهش برتر با در اختیار داشتن کادری مجرب و حرفه‌ای جهت ترجمه تخصصی مقالات، پذیرش مقالات در مجلات ISI ، ISC ، SCOPUS و سایر مجلات داخلی و خارجی آمـاده‌ی ارائه خدمات به کلیه‌ی اساتید، فرهیختگان و دانشجویان هستیم.

ارسال سفارش چاپ و ترجمه در کوتاه ترین زمان

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

سرویس مورد نظر

انتخاب کارشناس

آپلود فایل

توضیحات سفارش 

اگر سوالی دارید و یا نیاز به راهنمایی دارید تماس بگیرید

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

موضوع

پیام شما (الزامی) 

برای ارتباط با ما همواره میتوانید از طریق پل های ارتباطی زیر اقدام فرمایید

کارشناسان موسسه

خانم شکاری

04133376501

09214572013

p.bartar100@gmail.com


اطلاعات بیشتر
سامانه مشاوره و راهنمایی پژوهش برتر که با بهره گیری از کادری مجرب و کار آزموده به صورت کاملاً مکانیزه و رایگان خدمات مشاوره ی ارائه می نماید. برای ارتباط، تماس تلفنی با بخش مشاوره شرکت برقرار نموده و سوالات خود را مطرح نمایئد یا با پرکردن فرم تماس سریع، مشاوران با شما تماس حاصل فرمایند .