رتبه بندی دانشگاه های معتبر ایرانی در دنیا
  خانم صادقی   21 شهریور 1398 - ساعت 01 : 13

رتبه بندی دانشگاه های معتبر ایرانی در دنیا
عمومی
رتبه‌بندی جهانی تایمز برای معرفی برترین دانشگاه‌های جهان در سال ۲۰۲۰ منتشر شد و ۴۰ دانشگاه ایرانی در جمع هزار و ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند.

رتبه بندی تایمز (Timeshighereducation) یک نظام رتبه بندی بین المللی است که به رتبه بندی دانشگاه های دنیا می پردازد. این نظام رتبه بندی حدود یک هزار و ۴۰۰ موسسه آموزش عالی در سراسر دنیا را بررسی و ارزیابی کرده است.

رتبه بندی جهانی «آموزش عالی تایمز» یک جدول عملکرد جهانی است که دانشگاه ها را در تمام مأموریت های اصلی خود شامل «آموزش»، «تحقیق»، «انتقال دانش» و «چشم انداز بین المللی» داوری می کند.

همچنین در این نظام رتبه بندی ۱۳ شاخص عملکردی برای ارائه جامع ترین و متعادل ترین مقایسه ها، مورد اعتماد دانشجویان، دانشگاهیان، مدیران دانشگاه ها، صنعت و دولت ها استفاده شده است.

شاخص های عملکردی در پنج حوزه آموزش (محیط یادگیری)؛ تحقیق (حجم ، درآمد و شهرت)؛ استنادها (تأثیر تحقیق)؛ چشم انداز بین المللی (کارکنان، دانشجویان و تحقیقات) و درآمد صنعت (انتقال دانش) تقسیم شده اند.

آموزش یا تدریس (محیط یادگیری) ۳۰ درصد از امتیاز را شامل می شود که در این ارزیابی سالانه، نظرسنجی اعتبار ۱۵ درصد، نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو ۴.۵ درصد، نسبت دکتری به لیسانس ۲.۲۵ درصد، نسبت دکتری به اعضای هیئت علمی ۶ درصد و درآمد نهاد دانشگاه ۲.۲۵ درصد تاثیر دارند.

رتبه بندی ۲۰۲۰ تایمز بین نوامبر ۲۰۱۸ و مارس ۲۰۱۹ انجام شده است و نظرات ۲۱ هزار دانشگاهی در سراسر دنیا با ترکیب جغرافیایی و موضوعات مختلف در این زمینه جمع آوری شده است.

بخش تحقیق نیز ۳۰ درصد امتیازات را به خود اختصاص می دهد. همچنین استناد (تأثیر تحقیق) نیز ۳۰ درصد امتیازات است که در این بخش شاخص تأثیر پژوهش به نقش دانشگاهها در گسترش دانش و ایده های جدید نگاه در نظر گرفته شده است.

۱۲.۸ میلیون مقاله ژورنال و ۷۷.۴ میلیون استناد به مقالات الزویر و داده های پژوهشی شامل مقاله، اقدامات کنفرانس، کتاب و فصل های کتاب منتشر شده در طی پنج سال بررسی شده اند.

این داده ها شامل بیش از ۲۳ هزار و ۴۰۰ مجله دانشگاهی است که توسط بانک اطلاعات اسکوپوس و الزویر (Elsevier) و کلیه انتشارات نمایه شده بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ فهرست بندی شده اند. استناد به این انتشارات در شش سال از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ انجام شده است.

چشم انداز بین المللی شامل (اعضای هیئت علمی، دانشجویان ، پژوهش) ۷.۵ درصد از امتیازات را تشکیل می دهد که در این میان نسبت دانشجویان بین المللی ۲.۵ درصد، نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی ۲.۵ درصد و همکاری بین المللی نیز ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است.

توانایی دانشگاه برای جذب دانشجو در دوره های مختلف تحصیلی از سراسر دنیا یکی از عوامل موفقیت دانشگاه در صحنه جهانی محسوب می شود.

درآمد از صنعت (انتقال دانش) ۲.۵ درصد امتیازات را به خود اختصاص می دهد که به منظور توانایی دانشگاه برای کمک به صنعت با نوآوری ها، اختراعات و مشاوره است که این امر مأموریت اصلی آکادمی جهانی معاصر محسوب می شود.

جدول ۱۰ دانشگاه برتر نظام رتبه بندی بین المللی تایمز در ۲۰۲۰

ردیف

نام دانشگاه

کشور

رتبه ۲۰۲۰

رتبه ۲۰۱۹

۱

آکسفورد

انگلستان

۱

۱

۲

انستیتو فناوری کالیفرنیا

انگلستان

۲

۵

۳

کمبریج

آمریکا

۳

۲

۴

استانفورد

آمریکا

۴

۳

۵

انستیتو فناوری ماساچوست MIT

آمریکا

۵

۴

۶

پرینستون

آمریکا

۶

۷

۷

هاروارد

آمریکا

۷

۶

۸

ییل

آمریکا

۸

۸

۹

شیکاگو

انگلستان

۹

۱۰

۱۰

امپریال کالج لندن

آمریکا

۱۰

۹

جدول دانشگاه های ایرانی حاضر در نظام رتبه بندی بین المللی تایمز در ۲۰۲۰

ردیف

نام دانشگاه

رتبه ۲۰۲۰

۱

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۳۵۱–۴۰۰

۲

دانشگاه یاسوج

۴۰۱–۵۰۰

۳

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵۰۱–۶۰۰

۴

دانشگاه کاشان

۵۰۱–۶۰۰

۵

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۵۰۱–۶۰۰

۶

دانشگاه صنعتی شریف

۵۰۱–۶۰۰

۷

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵۰۱–۶۰۰

۸

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

۶۰۱–۸۰۰

۹

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۶۰۱–۸۰۰

۱۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۶۰۱–۸۰۰

۱۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

۶۰۱–۸۰۰

۱۲

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۶۰۱–۸۰۰

۱۳

دانشگاه صنعتی شیراز

۶۰۱–۸۰۰

۱۴

دانشگاه تبریز

۶۰۱–۸۰۰

۱۵

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۶۰۱–۸۰۰

۱۶

دانشگاه تهران

۶۰۱–۸۰۰

۱۷

دانشگاه فردوسی مشهد

۸۰۱–۱۰۰۰

۱۸

دانشگاه اصفهان

۸۰۱–۱۰۰۰

۱۹

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۸۰۱–۱۰۰۰

۲۰

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

۸۰۱–۱۰۰۰

۲۱

دانشگاه کردستان

۸۰۱–۱۰۰۰

۲۲

دانشگاه مازندران

۸۰۱–۱۰۰۰

۲۳

دانشگاه شهید بهشتی

۸۰۱–۱۰۰۰

۲۴

دانشگاه شیراز

۸۰۱–۱۰۰۰

۲۵

دانشگاه الزهرا (س)

۱۰۰۱+

۲۶

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۱۰۰۱+

۲۷

دانشگاه بیرجند

۱۰۰۱+

۲۸

دانشگاه بوعلی سینا همدان

۱۰۰۱+

۲۹

دانشگاه گیلان

۱۰۰۱+

۳۰

دانشگاه خوارزمی

۱۰۰۱+

۳۱

دانشگاه سمنان

۱۰۰۱+

۳۲

دانشگاه شاهد

۱۰۰۱+

۳۳

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۰۰۱+

۳۴

دانشگاه شهید چمران اهواز

۱۰۰۱+

۳۵

دانشگاه شهرکرد

۱۰۰۱+

۳۶

دانشگاه صنعتی شاهرود

۱۰۰۱+

۳۷

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۱۰۰۱+

۳۸

دانشگاه ارومیه

۱۰۰۱+

۳۹

دانشگاه یزد

۱۰۰۱+

۴۰

دانشگاه زنجان

۱۰۰۱+

از یک هزار و ۳۹۶ دانشگاه مورد بررسی در این نظام رتبه بندی ۴۰ دانشگاه ایرانی در رتبه های اعلام شده در رتبه بندی جهانی تایمز ۲۰۲۰ قرار گرفته اند. در رتبه بندی ۲۰۲۰ تعداد ۲۴ دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه برتر و ۱۶ دانشگاه در رتبه ۱۰۰۱+ قرار گرفتند.

جدول رتبه بندی سال ۲۰۱۹ دانشگاه های ایرانی در رتبه بندی جهانی تایمز

ردیف

نام دانشگاه

رتبه ۲۰۱۹

۱

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۳۵۱–۴۰۰

۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵۰۱–۶۰۰

۳

دانشگاه کاشان

۵۰۱–۶۰۰

۴

دانشگاه علم و صنعت ایران

۶۰۱–۸۰۰

۵

دانشگاه صنعتی اصفهان

۶۰۱–۸۰۰

۶

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۶۰۱–۸۰۰

۷

دانشگاه صنعتی شریف

۶۰۱–۸۰۰

۸

دانشگاه صنعتی شیراز

۶۰۱–۸۰۰

۹

دانشگاه تبریز

۶۰۱–۸۰۰

۱۰

دانشگاه تهران

۶۰۱–۸۰۰

۱۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۶۰۱–۸۰۰

۱۲

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۸۰۱–۱۰۰۰

۱۳

دانشگاه فردوسی مشهد

۸۰۱–۱۰۰۰

۱۴

دانشگاه گیلان

۸۰۱–۱۰۰۰

۱۵

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۸۰۱–۱۰۰۰

۱۶

دانشگاه اصفهان

۸۰۱–۱۰۰۰

۱۷

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

۸۰۱–۱۰۰۰

۱۸

دانشگاه مازندران

۸۰۱–۱۰۰۰

۱۹

دانشگاه شهید بهشتی

۸۰۱–۱۰۰۰

۲۰

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۸۰۱–۱۰۰۰

۲۱

دانشگاه شیراز

۸۰۱–۱۰۰۰

۲۲

دانشگاه الزهرا (س)

۱۰۰۱+

۲۳

دانشگاه بیرجند

۱۰۰۱+

۲۴

دانشگاه خوارزمی

۱۰۰۱+

۲۵

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۰۰۱+

۲۶

دانشگاه صنعتی شاهرود

۱۰۰۱+

۲۷

دانشگاه ارومیه

۱۰۰۱+

۲۸

دانشگاه یزد

۱۰۰۱+

۲۹

دانشگاه زنجان

۱۰۰۱+

سال گذشته در رتبه بندی ۲۰۱۹ تعداد ۲۱ دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه برتر و ۸ دانشگاه در رتبه ۱۰۰۱+ قرار گرفتند. در مجموع ۲۹ دانشگاه در رتبه بندی معرفی شده بودند.نظرات کاربران

  نظر شما


مطالب پیشنهادی


0

ترجمه تخصصی

0

چاپ کتاب

0

ویرایش مقاله

0

چاپ مقاله

ما در موسسه پژوهش برتر با در اختیار داشتن کادری مجرب و حرفه‌ای جهت ترجمه تخصصی مقالات، پذیرش مقالات در مجلات ISI ، ISC ، SCOPUS و سایر مجلات داخلی و خارجی آمـاده‌ی ارائه خدمات به کلیه‌ی اساتید، فرهیختگان و دانشجویان هستیم.

ارسال سفارش چاپ و ترجمه در کوتاه ترین زمان

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

سرویس مورد نظر

انتخاب کارشناس

آپلود فایل

توضیحات سفارش 

اگر سوالی دارید و یا نیاز به راهنمایی دارید تماس بگیرید

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

موضوع

پیام شما (الزامی) 

برای ارتباط با ما همواره میتوانید از طریق پل های ارتباطی زیر اقدام فرمایید

کارشناسان موسسه

خانم مسعودی

09911755943

isipaper100@gmail.com

خانم شکاری

09214572013

p.bartar100@gmail.com


اطلاعات بیشتر
سامانه مشاوره و راهنمایی پژوهش برتر که با بهره گیری از کادری مجرب و کار آزموده به صورت کاملاً مکانیزه و رایگان خدمات مشاوره ی ارائه می نماید. برای ارتباط، تماس تلفنی با بخش مشاوره شرکت برقرار نموده و سوالات خود را مطرح نمایئد یا با پرکردن فرم تماس سریع، مشاوران با شما تماس حاصل فرمایند .