تاریخ آزمون های زبان MHLE در سال ١٣٩٧

  خانم ریاحی   27 تیر 1397 - ساعت 02 : 13
تاریخ آزمون های زبان MHLE در سال ١٣٩٧
آزمون زبان انگلیسی
پژوهش برتر: با تقویم آزمون زبان انگلیسی MHLE و نحوه ثبت نام در این آزمون و مدارک لازم برای آن آشنا شوید.

آزمون زبان انگليسي عمومي وزارت بهداشت (MHLE) داراي ١٠٠ پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل ) ٣٠ پرسش درك مطلب شنيداري، ٤٠ پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و ٣٠ پرسش درك مطلب نوشتاري) و ١٠٠ نمره (بدون نمرهي منفي است.
آزمون MHLE در سال ١٣٩٧، در شش نوبت به شرح زير برگزار ميشود:

دورهآغاز ثبت نام و 
ويرايش 
(ساعت  ٠٠:١٨) 
پايان ثبت نام و 
ويرايش 
(ساعت  ٠٠:٢٤) 
آغاز توزيع كارت
(ساعت  ٠٠:١٨) 
برگزاري آزمون 
(ساعت  ٠٠:٠٩) 
توزيع كارنامه 
(ساعت  ٠٠:١٨) 
46٩٦/١٢/٢٣  22/٠١ /97 ٩٧/01 /97 30/٠١ /97٩٧/٠٢/٠٩
47٩٧/٠٢/٢٩٩٧/٠٣/١٩٩٧/٠٣/٢٤٩٧/٠٣/٣١٩٧/٠٤/٠٦
48٩٧/٠٤/٢٤٩٧/٠٥/١٠٩٧/٠٥/١٦ ٩٧/٠٥/١٨ ٩٧/٠٥/٢٨
49٩٧/٠٦/١٩ ٩٧/٠٧/١١٩٧/٠٧/١٧ ٩٧/٠٧/١٩ ٩٧/٠٧/٢٩
50٩٧/٠٨/١٣٩٧/٠٩/٠٧٩٧/٠٩/١٣٩٧/٠٩/١٥٩٧/٠٩/٢٥
5126/١٠ /9717/١١ /9723/١١ /9725/١١ /97٩٧/١٢/٠١


نكات مهم:
١. در برخي از دوره ها، ممكن است آزمون در بيش از يك حوزه برگزار شود كه هنگام آغاز نام نويسي همان دوره، به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد. نشاني دقيق مكان برگزاري آزمون بر روي راهنماي داوطلبان (Guide ‘Examinees) كه همراه با كارت ورود به جلسه در اختيار شركت كنندگان قرار ميگيرد، درج ميشود.
٢. تاريخ هاي در نظر گرفته شده براي پايان نام نويسي، قطعي نيست و در صورت تكميل ظرفيت هر حوزه، نام نويسي براي آن حوزه زودتر از تاريخ هاي اعلام شده در جدول بالا، متوقف خواهد شد.
٣. براي ورود به جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت ورود به جلسه و اصل كارت ملي (يا شناسنامه) الزامي است و همراه نداشتن هريك از اين مدارك، موجب محروميت از ورود به جلسه و شركت در آزمون ميشود.
٤. هر كارنامه داراي يك كُد ويژه به نام Code Certification بوده و درستي آن از طريق سايت مركز سنجش موزش پزشكي (در پيوند «دريافت و تأييد كارنامه»، بخش: Validity Certificate Check) قابل استعلام است؛
بنابراين، كارنامه­ چاپ شده يا گواهي ديگري براي شركت كنندگان جهت ارائه به مراجع گوناگون، صادر نخواهد شد.  مراجع گوناگون (دانشگاهها، سازمانها، ...) ميتوانند به همين روش، از درستي كارنامه اطمينان حاصل كنند.
٥. پيش از مراجعه به حوزه­ آزمون از كارت ورود به جلسه خود پرينت تهيه فرماييد؛ در حوزه­ آزمون، امكانات تهيه­ي كارت موجود نيست و از ورود افرادي كه كارت ورود به جلسه و كارت ملي (يا شناسنامه) همراه نداشته باشند به سالن برگزاري آزمون، جلوگيري خواهد شد.
٦. به دليل اجراي بخش شنيداري و لزوم برقراري نظم و حفظ سكوت و آرامش در سالنهاي برگزاري آزمون، درهاي حوزه رأس ساعت ٤٥:٠٨ بسته و از ورود افرادِ ديرآمده، جلوگيري خواهد شد.
٧. هزينه­ نام نويسي قابل برگشت يا نگهداري براي دوره ­هاي بعدي نيست؛ پيش از اقدام به نام نويسي، از قطعيت تصميم خود اطمينان حاصل فرماييد.

روش نام نويسي آزمون MHLE

الف) آماده ­سازي مدارك: داوطلبان بايد يك قطعه عكس پرسنلي تمام رخ با زمينه روشن (كه در سال جاري گرفته شده باشد)، كارت ملي و صفحه اول شناسنامه­ي خود را اسكن نموده و هنگام نام نويسي، از طريق همين سايت به مركز سنجش آموزش پزشكي ارسال كنند. 

توجه: هريك از تصاوير ارسالي بايد با فرمت jpg و حجم ٢٠ تا ٣٠٠ كيلوبايت باشد.
ب) نام نويسي به صورت اينترنتي و به روش زير انجام ميشود:
١. اسكن و آماده كردن مدارك (طبق مندرجات بند الف)

٢. ورود به صفحه­ اينترنتي ir.sanjeshp.www

٣. انتخاب پيوند«آزمون زبان MHLE»

٤. كليك روي پيوند «Register & Documents Send»

٥. انتخاب پيوند«پرداخت الكترونيكي هزينه نام نويسي»، پرداخت هزينه­ي نام نويسي طبق دستورالعمل سايت (با استفاده از كارتهاي بانكي عضو شتاب)

٦. بازگشت به صفحه­ي نام نويسي

٧. ارسال مدارك به صورت جداگانه و تك تك (پس از ارسال مدارك، دكمه­ي «Registration» فعال ميشود؛ كساني كه در دوره هاي پيشين نام نويسي كرده بوده ­اند، نيازي به ارسال دوباره­ي مدارك ندارند). هنگام ارسال مدارك بايد عنوان درست مدرك ارسالي را از قسمت «نوع سند ارسالي» براي هر مدرك انتخاب و سپس آن را ارسال كنيد:
· عكس پرسنلي Photo Personal
· كارت ملي Card National
· شناسنامه Card ID

٨. كليك روي دكمه­ي «Registration» و مشاهده­­ي فرم نام نويسي (Form Registration)

٩. تكميل فرم نام نويسي (فقط با استفاده از حروف الفباي انگليسي) و دريافت Code Registration  (دريافت نكردن كُد نام نويسي به معني انجام نشدن نام نويسي است)

توجه ١: فرم هايي كه با استفاده از حروف الفباي فارسي پر شوند، حذف خواهند شد.
توجه ٢: عدم ارسال مدارك به منزلهي انصراف از شركت در آزمون است و پرداخت هزينهي آزمون، انجام نام نويسي و داشتن كُد نام نويسي (Code Registration)، بدون ارسال هر يك از مدارك فوق الاشاره، فاقد اعتبار بوده و مجوز شركت در آزمون نيست. كساني كه در دوره هاي پيشين نام نويسي كرده بوده اند، نيازي به ارسال دوباره­ي مدارك ندارند.
توجه ٣: فرم را چاپ نموده و در نگهداري از كُد نام نويسي (Code Registration) كوشا باشيد؛ كليهي مراحل بعدي، از دريافت كارت ورود به جلسه تا دريافت كارنامه به وسيله اين كُد انجام ميشود.
توزيع كارت ورود به جلسه: داوطلبان بايد در بازههاي زماني اعلام شده در جدول بالا به سايت اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي مراجعه و كارت ورود به جلسه آزمون را دريافت كنند. همراه با كارت ورود به جلسه، يك برگ راهنما در اختيار شركت كنندگان قرار ميگيرد كه مطالعه آن ضروري است.
داوطلبان بايد كارت ورود به جلسه آزمون را چاپ نموده و براي ورود به حوزه­ آزمون، آن را همراه با كارت ملي يا شناسنامه­ خود ارائه نمايند.

Card Admission Get <<< MHLE آزمون زبان <<< sanjeshp.ir

دريافت كارنامه: داوطلبان ميتوانند در تاريخهاي اعلام شده در جدول بالا به سايت اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي مراجعه و كارنامهي اينترنتي خود را دريافت كنند.

كارنامه­ي چاپ شده يا گواهي ديگري براي شركت كنندگان صادر نخواهد شد.  

Result Exam Show <<< MHLE آزمون زبان <<< sanjeshp.ir

نكته: هر كارنامه­ي اينترنتي داراي يك كُد ويژه به نام Code Certification  ميباشد كه درستي آن از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي قابل استعلام است.

Validity Certificate Check <<< MHLE آزمون زبان <<< sanjeshp.ir

.توجه: مراجع گوناگون (دانشگاهها، سازمانها، ...) ميتوانند به همين روش، از درستي كارنامه­ي شما اطمينان حاصل كنند

 نظرات کاربران

  نظر شما


مطالب پیشنهادی


0

ترجمه تخصصی

0

چاپ کتاب

0

ویرایش مقاله

0

چاپ مقاله

ما در موسسه پژوهش برتر با در اختیار داشتن کادری مجرب و حرفه‌ای جهت ترجمه تخصصی مقالات، پذیرش مقالات در مجلات ISI ، ISC ، SCOPUS و سایر مجلات داخلی و خارجی آمـاده‌ی ارائه خدمات به کلیه‌ی اساتید، فرهیختگان و دانشجویان هستیم.

ارسال سفارش چاپ و ترجمه در کوتاه ترین زمان

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

سرویس مورد نظر

انتخاب کارشناس

آپلود فایل

توضیحات سفارش 

اگر سوالی دارید و یا نیاز به راهنمایی دارید تماس بگیرید

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

موضوع

پیام شما (الزامی) 

برای ارتباط با ما همواره میتوانید از طریق پل های ارتباطی زیر اقدام فرمایید

کارشناسان موسسه

خانم شکاری

04133376501

09214572013

p.bartar100@gmail.com


اطلاعات بیشتر
سامانه مشاوره و راهنمایی پژوهش برتر که با بهره گیری از کادری مجرب و کار آزموده به صورت کاملاً مکانیزه و رایگان خدمات مشاوره ی ارائه می نماید. برای ارتباط، تماس تلفنی با بخش مشاوره شرکت برقرار نموده و سوالات خود را مطرح نمایئد یا با پرکردن فرم تماس سریع، مشاوران با شما تماس حاصل فرمایند .