دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارت علوم

انتشار 24 دی 1398
مطالعه 1 دقیقه

مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان از افزایش تعداد دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارت علوم در سال جدید میلادی خبر داد.

دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارت علوم

سید عبدالحمید انگجی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ارزیابی مدرک غیرحضوری و مجازی دانشگاه‌های خارج از کشور گفت: در حال حاضر مدارک غیرحضوری و مجازی صادره از دانشگاه‌های خارج از کشور قابل ارزشیابی نیست.  

وی درباره اینکه چه تعداد از دانشگاه و مؤسسات آموزش‌عالی خارج از کشور به عنوان دانشگاه‌های مورد تایید بوده و بر روی سایت وزارت علوم قرار گرفته است، افزود: اعتبار دانشگاه‌ها در سپتامبر ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ در گروه‌های ممتاز، خوب، متوسط به ترتیب ۷۶، ۳ و ۵۰ دانشگاه افزایش داشته است. 

مدیر کل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان یادآور شد: این دانشگاه ها در وب‌گاه اداره کل دانش‌آموختگان به نشانی grad.saorg.ir قابل مشاهده است.

وی افزود: در سال ۲۰۱۹ دانشگاه های ۸۳ کشور بروزرسانی شده بود ولی برای سال ۲۰۲۰، این تعداد به ۱۰۵ عدد افزایش یافته است.

مدیر کل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان افزود: در مقایسه اعتبار سنجی ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹، ۷۶ دانشگاه به دانشگاه های ممتاز ،۳ دانشگاه به دانشگاه های خوب و ۵۰ دانشگاه به دانشگاه های متوسط اضافه شده است.

جدیدترین اخبار

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری

خدمات موسسه پژوهش برتر