میزان امتیاز اکسپت یا پذیرش مقاله ISI, SCOPUS ,مقاله همایشی , علمی پژوهشی

انتشار 14 بهمن 1396
مطالعه 1 دقیقه

ساعد نیوز: میزان امتیازی که برای اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در دانشگاه های مختلف در نظر گرفته می شود، بر حسب نوع مقاله ( ISI, SCOPUS ,مقاله همایشی , علمی پژوهشی) متفاوت است.

میزان امتیاز اکسپت یا پذیرش مقاله ISI, SCOPUS ,مقاله همایشی , علمی پژوهشی

میزان حدودی امتیاز پذیرش مقاله یا اکسپت مقاله ISI, SCOPUS ,مقاله همایشی , علمی پژوهشی و … به صورت زیر است:

 1. اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر بالا از طرح پژوهشی دانشجو 6-7 امتیاز دارد.
 2. اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر بالا خارج از طرح پژوهشی دانشجو 5-7 امتیاز دارد.
 3. اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر پایین از طرح پژوهشی دانشجو 5-6 امتیاز دارد.
 4. اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر بالا خارج از طرح پژوهشی دانشجو 4-6 امتیاز دارد.
 5. اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در سایر مجلات علمی خارجی از طرح پژوهشی دانشجو 1-3 امتیاز دارد.
 6. اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی پژوهشی  داخلی  از طرح پژوهشی دانشجو 2-6 امتیاز دارد.
 7. اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی پژوهشی  داخلی  خارج از طرح پژوهشی دانشجو 2-5 امتیاز دارد.
 8. اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی ترویجی  داخلی  از طرح پژوهشی دانشجو 1-4 امتیاز دارد.
 9. اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی ترویجی  داخلی  خارج از طرح پژوهشی دانشجو 1-3 امتیاز دارد.
 10. اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی داخلی که دارای ناشر و هیات تحریریه از طرح پژوهشی دانشجو تا2 امتیاز دارد.
 11. اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در مجلات علمی داخلی که دارای ناشر و هیات تحریریه خارج از طرح پژوهشی دانشجو تا2 امتیاز.
 12. اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در همایش بین المللی خارجی زبان 1-2 امتیاز دارد.
 13. اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در همایش بین المللی فارسی زبان 1-75/1 امتیاز دارد.
 14. اکسپت مقاله یا پذیرش مقاله در همایش ملی یا منطقه ای  1-5/1 امتیاز دارد.
لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش ها و دیدگاه های کاربران
بازدیدکننده
تیم پشتیبانی
3 سال پیش
سلام و احترام ضمن تشکر از حسن توجهتان به موسسه پژوهش برتر لطفا از طریق زیر ا کارشناسان موسسه در ارتباط باشید تا راهنمایی های لازم جهت دریافت لیست و شرایط مجلات حضورتان انجام پذیرد شکاری 09214572013 پورباقر 09911755943
بازدیدکننده
علیرضا رحمتی
3 سال پیش
پذیرش وچاپ مقاله در نشریه علمی در فهرست Q1وQ2( بر اساس استناد پایگاه استنادی JCR) یا بر اساس بخشنامه جدید دانشگاه آزاد حداقل 5 امتیاز داشته باشد

خدمات موسسه پژوهش برتر