سوالات آزمون نظام مهندسی مکانیک

انتشار 22 فروردین 1397
مطالعه 1 دقیقه

پژوهش برتر: سوالات نظام مهندسی رشته مکانیک از سال های 83 تا 96 به همراه پاسخنامه آنها، برای داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون نظام مهندسی سال 97 را دارند.

سوالات آزمون نظام مهندسی مکانیک

یکی از مهمترین وظایف سازمان نظام مهندسی، نظارت بر طراحی و اجرای صحیح و اصولی ساخت و سازها بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان می‌باشد، بنابراین می‌بایست کلیه مراحل ساخت توسط کارشناسان این سازمان تایید شود.
کارشناسان سازمان نظام مهندسی از طریق آزمون نظام مهندسی انتخاب شده و پس از دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسان، می‌توانند با این سازمان همکاری داشته باشند. متولی آزمون نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی کل کشور با همکاری دفتر مقررات ملی ساختمان است که این دفتر زیر نظر وزارتخانه راه و شهرسازی می‌باشد، همچنین مسولیت برگزاری آزمون نظام مهندسی بعهده سازمان سنجش کشور می‌باشد.
پروانه اشتغال بکار مهندسی در ۴ درجه و به ترتیب با عنوان‌های «پایه۳»، «پایه۲»، «پایه۱» و «ارشد» صادر می‌شود. برای دریافت پایه ۳ متقاضیان باید در آزمون نظام مهندسی شرکت نمایند و برای ارتقا به پایه‌های بالاتر سنوات، سوابق کاری و شرکت در دوره‌های مربوطه ضروری است.
یکی از رشته های تحصیلی که می تواند در آزمون نظام مهندسی شرکت کند، مهندسی مکانیک می باشد. در این بخش سوالات مربوط به رشته مهندسی مکانیک از سال 84-96 برای استفاده متقاضیان این رشته قرار داده شده است.

دانلود سوالات نظام مهندسی مکانیک بهمن 83
کلید سوالات نظام مهندسی مکانیک بهمن 83

دانلود سوالات نظام مهندسی مکانیک شهریور 86
کلید سوالات نظام مهندسی مکانیک شهریور 86

دانلود سوالات نظام مهندسی مکانیک اسفند 87
کلید سوالات نظام مهندسی مکانیک اسفند 87

دانلود سوالات نظام مهندسی مکانیک اسفند 89
کلید سوالات نظام مهندسی مکانیک اسفند 89

دانلود سوالات نظام مهندسی مکانیک آذر 90
کلید سوالات نظام مهندسی مکانیک آذر 90

دانلود سوالات نظام مهندسی مکانیک اسفند 91
کلید سوالات نظام مهندسی مکانیک اسفند 91

دانلود سوالات نظام مهندسی مکانیک شهریور 91
کلید سوالات نظام مهندسی مکانیک شهریور 91

دانلود سوالات نظام مهندسی مکانیک آذر 92
کلید سوالات نظام مهندسی مکانیک آذر 92

دانلود سوالات نظام مهندسی مکانیک خرداد 93
کلید سوالات نظام مهندسی مکانیک خرداد 93

دانلود سوالات نظام مهندسی مکانیک آبان 93
کلید سوالات نظام مهندسی مکانیک آبان 93

دانلود سوالات نظام مهندسی مکانیک مرداد 94
کلید سوالات نظام مهندسی مکانیک مرداد 94

دانلود سوالات نظام مهندسی مکانیک بهمن 94
کلید سوالات نظام مهندسی مکانیک بهمن 94

دانلود سوالات نظام مهندسی مکانیک شهریور 95
کلید سوالات نظام مهندسی مکانیک شهریور 95

دانلود سوالات نظام مهندسی مکانیک (طراحی) اسفند 95
کلید سوالات نظام مهندسی مکانیک (طراحی) اسفند 95

دانلود سوالات نظام مهندسی مکانیک (نظارت) اسفند 95
کلید سوالات نظام مهندسی مکانیک (نظارت) اسفند 95

دانلود سوالات نظام مهندسی مکانیک (طراحی) مهر 96
کلید سوالات نظام مهندسی مکانیک (طراحی) مهر 96

دانلود سوالات نظام مهندسی مکانیک (نظارت) مهر 96
کلید سوالات نظام مهندسی مکانیک (نظلرت) مهر 96

دانلود سوالات نظام مهندسی مکانیک (کاردانی) مهر 96
کلید سوالات نظام مهندسی مکانیک (کاردانی) مهر 96

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری

خدمات موسسه پژوهش برتر