دانلود سوالات نظام مهندسی معماری

انتشار 16 فروردین 1397
مطالعه 3 دقیقه

پژوهش برتر: سوالات نظام مهندسی رشته معماری از سال های 84 تا 96 به همراه پاسخنامه آنها، برای داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون نظام مهندسی سال 97 را دارند.

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری

آشنایی با آزمون نظام مهندسی ساختمان

سازمان نظام مهندسی یک سازمان مستقل در مراکز استان ها می باشد که بر کیفیت ساخت و ساز  ساختمان ها نظارت دارد. رشته های تحصیلی که می توانند در این آزمون شرکت نمایند شامل کارشناسان رشته های :

  1. عمران در گرایش‌های محاسبه، نظارت و اجرا
  2. معماری در دو گرایش طراحی و نظارت
  3. نقشه برداری
  4. شهرسازی
  5. ترافیک
  6. تاسیسات برقی
  7. تاسیسات  مکانیکی 

فارغ التحصیلان این رشته ها با شرکت در  آزمون نظام مهندسی پروانه اشتغال دریافت می کنند و می توانند با این سازمان همکاری نمایند.
آزمون نظام مهندسی سالی دو بار توسط سازمان نظام مهندسی کشور، معمولاً در شهریور و اسفندماه هر سال برگزار می‌شود. کلیه کارشناسانی که دارای مدرک مهندسی در هر یک از رشته های ذکر شده در بالا هستند، با گذشت سه سال از زمان فارغ التحصیلی مجاز به شرکت در آزمون نظام مهندسی هستند. برای اینکه مطمئن شوید مدرک شما با رشته های فوق مرتبط است می توانید به واحد عضویت سازمان نظام مهندسی استان خود مراجعه نمایید. 

مزایای شرکت در آزمون نظام مهندسی

همانطور که گفتیم با قبولی در آزمون نظام مهندسی شما می توانید پروانه اشتغال بکار در حرفه مهندسان کسب نمایید و بواسطه آن به عنوان کارشناس سازمان نظام مهندسی در امور نظارت ساختمانها و یا طراحی و نظارت ساختمانهای استان خود فعالیت کنید.
توجه داشته باشید که قبولی در آزمون‌های نظام مهندسی مشروط به کسب 50% نمره کل و یا بالاتر در آزمون می باشد. ضمناً لازم به ذکر است آزمون نظام مهندسی دارای نمرۀ منفی می باشد.   AH7557N
برای شرکت در آزمون شما لازم است تا به سایت سازمان مقررات ملی ساختمان مراجعه و ثبت نام کنید. سپس تائیدیه ثبت نام خود را از سازمان نظام مهندسی استان خود دریافت کنید. در زمان اعلام شده از سوی این سازمان، پرینت کارت ورود به جلسه را دریافت کنید.

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری اسفند 83
کلید سوالات نظام مهندسی معماری اسفند 83

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری آذر 84
کلید سوالات نظام مهندسی معماری آذر 84

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (عمومی) شهریور 86
کلید سوالات نظام مهندسی معماری شهریور 86

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (تخصصی) شهریور 86
کلید سوالات نظام مهندسی معماری شهریور 86

 

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (عمومی) اسفند 87
​​​​​کلید سوالات نظام مهندسی معماری اسفند 87

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (تخصصی) اسفند 87
کلید سوالات نظام مهندسی معماری اسفند 87

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (ترسیمی) اسفند 87

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (طراحی) اسفند 87

 

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (جزئیات اجرایی) آذر 88

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (عمومی) آذر 88

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (تخصصی) آذر 88

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (طراحی) آذر 88

 

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (جزئیات اجرایی) اسفند 89
کلید سوالات نظام مهندسی معماری اسفند 89

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (عمومی) اسفند 89
کلید سوالات نظام مهندسی معماری اسفند 89

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (تخصصی) اسفند 89
کلید سوالات نظام مهندسی معماری اسفند 89

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (طراحی) اسفند 89

 

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (جزئیات اجرایی) آذر 90
کلید سوالات نظام مهندسی معماری آذر 90

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (عمومی) آذر 90
کلید سوالات نظام مهندسی معماری آذر 90

​​​​​​​دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (تخصصی) آذر 90
​​​​​​​کلید سوالات نظام مهندسی معماری آذر 90

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (طراحی) آذر 90

 

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (نظارت) شهریور 91
کلید سوالات نظام مهندسی معماری شهریور 91

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (طراحی) شهریور 91

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (نظارت) اسفند 91
کلید سوالات نظام مهندسی معماری اسفند 91

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (طراحی) اسفند 91

 

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (طراحی) آذر 92

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (اجرا) مرداد 93

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (نظارت) خرداد 93
کلید سوالات نظام مهندسی معماری خرداد 93

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (اجرا) آذر 93
کلید سوالات نظام مهندسی معماری (اجرا) آذر 93

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (نظارت) آذر 93
کلید سوالات نظام مهندسی معماری آذر 93

 

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (اجرا) مرداد 94
کلید سوالات نظام مهندسی معماری (اجرا) مرداد 94

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (نظارت) مرداد 94
کلید سوالات نظام مهندسی معماری مرداد 94

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (نظارت) اسفند94
کلید سوالات نظام مهندسی معماری اسفند 94

​​​​​​​دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (طراحی) اسفند 94

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (اجرا) اسفند 94
کلید سوالات نظام مهندسی معماری (اجرا) اسفند 94

 

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (نظارت) شهریور 95
کلید سوالات نظام مهندسی معماری شهریور 95

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (طراحی) شهریور 95

​​​​​​​دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (اجرا) شهریور 95
کلید سوالات نظام مهندسی معماری شهریور 95

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (نظارت) اسفند 95
کلید سوالات نظام مهندسی معماری اسفند 95

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (اجرا) اسفند 95
کلید سوالات نظام مهندسی معماری اسفند 95

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری (نظارت) مهر 96
کلید سوالات نظام مهندسی معماری مهر 96

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری

خدمات موسسه پژوهش برتر